Ontwikkelingen hoogwaterbescherming Willem-Alexanderhaven

11 juli 2023

De omslag maken van weg naar water en tegelijk meer bescherming tegen de risico’s van hoogwater. Voor de Willem-Alexanderhaven wordt gezocht naar een optimale mix.

Ondertussen wordt er doorgewerkt aan het Integrale plan. In dat plan wordt onderzocht of alle bedrijven in de Willem-Alexanderhaven een vorm van hoogwaterbescherming kunnen krijgen en de aan te leggen kades voor overslag van goederen kunnen worden benut. Als dit haalbaar blijkt, krijgt het Integraal plan voorrang op het VKA. Tot het moment dat de betrokken partijen hier gezamenlijk voor kiezen, doorloopt het Projectplan Waterwet voor het VKA de wettelijke procedure om dit als terugvaloptie achter de hand te kunnen houden.

Subsidie

Recent is bekend geworden dat de Europese Unie CEF-subsidie toekent voor de doorontwikkeling van drie Limburgse binnenhavens, waaronder de Willem-Alexanderhaven. De subsidie is bedoeld voor het verplaatsen van vervoer van de weg naar het water en het hergebruiken van grondstoffen. In de Willem-Alexanderhaven gaat het om een forse bijdrage (circa 23,5 miljoen euro) aan het Integrale plan, waarbij hoogwaterbescherming wordt gecombineerd met logistieke kades.

In Nederland is het de eerste keer dat financiering voor hoogwaterbescherming (door het Waterschap Limburg) samen met een CEF-subsidie en een investering van het bedrijfsleven wordt benut voor een dergelijk integraal plan. Deze subsidie is een cruciale stap om het integrale plan voor de Willem-Alexanderhaven te kunnen realiseren.