Grondwater centraal bij werkbezoek aan WML

5 oktober 2023

Onlangs bracht gedeputeerde Michael Theuns, portefeuillehouder water van de Provincie Limburg, een werkbezoek aan het drinkwaterbedrijf van de WML in Beegden. Naast een rondleiding en kennismaking stond het werkbezoek in het teken van het watergebruik en de grondwaterbescherming.

Met het veranderende klimaat, langere perioden met droogte en toenemende warmte is er extra aandacht nodig voor het watergebruik. Ook de minister van I&W vroeg onlangs aandacht voor vermindering van het watergebruik, zowel voor drinkwater als ander gebruik van grondwater. Limburg beschikt gelukkig over een grote voorraad grondwater en kan ook gebruik maken van het Maaswater. Het veranderende klimaat en de steeds vaker gevonden vreemde stoffen zoals PFAS, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen vragen om blijvende aandacht voor een goede bescherming van ons grondwater en om zuinig omgaan met ons grond- en drinkwater.

In overleg

Provincie Limburg heeft met actuele gegevens de grondwaterbeschermingsgebieden rond de waterwinputten van WML opnieuw berekend. De komende maanden gaan we met de gemeenten en andere betrokkenen in overleg om te kijken hoe we het grondwater voor de drinkwatervoorziening voor de langere termijn beter kunnen beschermen. Daarnaast gaan we vanaf 2024 met alle watergebruikers in overleg om te onderzoeken of een vermindering van het gebruik mogelijk is.