Aanpassing normering Slenaken binnenkort in procedure

31 oktober 2023

De kern van Slenaken werd in 2012 getroffen door een flashflood. In korte tijd perste zich een grote hoeveelheid water, afkomstig uit het Belgische achterland, door de Gulp. Het leidde tot grote schade bij hotels en restaurants nabij de Gulp.

Na de flashflood hebben gemeente, Waterschap Limburg en Provincie Limburg samen met Staatsbosbeheer de handen ineen geslagen en samengewerkt aan verbetering van de waterveiligheid. Eerst was een dam in het Gulpdal het plan, later is gekozen voor kleinschaligere maatregelen. Denk hierbij aan kades met coupures (dit zijn onderbrekingen in de waterkering)rond de horeca, aan verbetering van de doorstroming bij de ‘voorde’ en aan verruwing van de hellingen rond de Gulp.

Beschermingsniveau

De werkzaamheden zijn nu afgerond en het grootste deel van de kern heeft nu een beschermingsniveau van 1:100. Dit betekent dat een overstroming met schade hier gemiddeld nog maar eens in de honderd jaar voorkomen. Om dit beschermingsniveau ook juridisch vast te leggen, start de Provincie een wijziging van de Omgevingsverordening op. Hierin wordt, voor dit deel van Slenaken, de normering tegen wateroverlast verhoogd van 1:10 en 1:25 naar 1:100. De ontwerp wijzigingsverordening zal volgens planning in het eerste kwartaal van 2024 ter inzage liggen.

Onlangs bekeken bestuurders en ambtenaren van het Waterschap en de Provincie de uitgevoerde werken ter voorbereiding op de aanpassing van de normering.


Bestuurders en ambtenaren van het Waterschap en de Provincie Limburg bekijken de uitgevoerde werken.