N271 Plasmolen: N271 open voor de bouwvakantie

17 juli 2023

Eind februari is Heijmans begonnen met de werkzaamheden aan de N271 nabij Milsbeek. Inmiddels is dit wegvak al een aantal maanden open. In de kern Plasmolen en het wegvak tot bij Mook is hard gewerkt aan het vernieuwen van de hoofdrijbaan zodat deze voor de bouwvakantie weer opengesteld kon worden.

Na de bouwvakantie worden tot begin oktober de resterende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van parkeerplaatsen, de shared space en pleisterplaats in Plasmolen. Hiervoor zal de weg niet meer volledig afgesloten worden. Wel kunnen er plaatselijk afzettingen zijn om veilig in de bermen te kunnen werken. De werkzaamheden aan de fietspaden lopen nog door: hier blijven wel nog de omleidingen staan. De aanplant van nieuwe bomen is gepland voor het eerste kwartaal van 2024.

De bouwapp van Heijmans blijft actief voor de actuele informatie en contact met de aannemer. Via deze app kan iedereen gedurende de werkzaamheden informatie zien over planning, afsluitingen, omleidingen en hinder. Ook zijn er tekeningen, omleidingsroutes en wekelijkse updates te vinden. De app is te downloaden via de App Store en Play Store.