Versterking samenwerking Nederlandse en Duitse crisisbeheersing

15 juni 2023

De coronapandemie, het hoogwater en verschillende natuurbranden hebben ons de afgelopen jaren laten zien dat crises niet stoppen aan de grens. Een goede samenwerking tussen veiligheidsregio’s in ons land, maar ook over de landsgrenzen heen, is daarom onmisbaar. Nederlandse veiligheidsregio’s langs de oostgrens werken al veel samen met Duitse partners, wat in 2017 in verschillende samenwerkingsovereenkomsten bezegeld is. Aan deze bestaande samenwerkingen wordt nu gezamenlijk een extra impuls gegeven in de vorm van het project ERMWIC.

Nieuw project ERMWIC

ERMWIC, dat staat voor ‘Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing’, gaat zich met name richten op het versterken van de internationale samenwerking op het gebied van brandbestrijding, hulpverlening, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het is een samenwerking tussen aan de Nederlandse kant Veiligheidsregio Limburg-Noord, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en aan Duitse kant de Bezirksregierung Düsseldorf, Kreis Viersen en Kreis Kleve. Onder leiding van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is voor het project een financieringsaanvraag ingediend, die de INTERREG VI-commissie op 17 mei heeft goedgekeurd. INTERREG VI zal ERMWIC samen met de co-financierders Provincie Gelderland, Land NRW en Provincie Limburg gedurende de looptijd van vier jaar financieel ondersteunen.

Samen voorbereid op crises

Vanaf 1 juli 2023 start de projectgroep met het verbeteren en toekomstbestendig maken van de Duits-Nederlandse samenwerking. Dankzij de financiële middelen die door INTERREG VI ter beschikking worden gesteld, kan worden samengewerkt in verschillende werkpakketten, zowel op het niveau van de overheden als tussen verschillende hulpdiensten. Hierbij staat uitgebreide uitwisseling van informatie en kennis centraal en worden onder andere ook procedures voor hulpverlening bij grootschalige incidenten in de grensregio op elkaar afgestemd. Een ander onderdeel van het project is het ontwikkelen van trainingen, zoals een seminar over de bestrijding van natuurbranden voor de Duitse en Nederlandse brandweer. Daarnaast worden er ook kleinere en grotere oefeningen georganiseerd, met als hoogtepunt een internationale eindoefening in 2027.