Brightlands: nieuwe onderzoek- en demonstratiefaciliteiten versterken uniek ecosysteem

19 april 2023

In 2023 starten maar liefst drie aanzienlijke projecten bij Brightlands Campus Greenport Venlo. De projecten richten zich op het realiseren van nieuwe, gedeelde onderzoek- en demonstratiefaciliteiten: Food Concept Center, Experience Center for Future Food en een fysieke landingsplek en werkplaats voor startups en spin-offs. Deze faciliteiten worden gefinancierd vanuit de 2e tranche van de Regio Deal Noord-Limburg, waarmee de Provincie Limburg op 11 april 2023 akkoord is gegaan.

Met de start van deze drie projecten kan de Brightlands Campus Greenport Venlo zich nog verder ontwikkelen tot een hoogwaardig ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen- en (Research & Development) faciliteiten op het gebied van gezonde voeding en hoogwaardige tuinbouw.

Regio Deal Noord-Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie (gezondheid/sociaal), het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Het kabinet heeft voor Noord-Limburg € 17,5 miljoen in twee tranches beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt door de Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg verdubbeld. Er is daarmee € 35 miljoen vanuit de overheid beschikbaar, om samen met investeringen van partners, projecten te ondersteunen die bijdragen aan een gezonde toekomst van Noord-Limburg. De Regio Deal Noord-Limburg eindigt op 31 december 2023.

Brede welvaart

Met deze Regio Deal wil het kabinet helpen om de brede welvaart in een regio te versterken. Brede welvaart gaat niet alleen over inkomen, economie of groei. Maar juist ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt.

Bekijk de website van Brightlands voor meer informatie.