Symposium: Bevordering en verankering van de Limburgse taal

11 januari 2024

Hoe ziet de toekomst van de Limburgse taal eruit? En hoe zorgen we dat ook de komende generaties Limburgs blijven spreken? Experts en betrokkenen gingen hier vrijdag 12 januari over in gesprek tijdens het symposium ‘Bevordering en verankering van de Limburgse taal’ in het Gouvernement.

Het symposium bestond uit een aantal informatieve presentaties en belangrijke discussies met thema’s zoals het behoud, de bevordering en de versteviging van het gebruik van de Limburgse taal in diverse domeinen van de samenleving. Het symposium werd voorgezeten door Frans Pollux.

De Provincie Limburg ondersteunt vanuit het Limburgse erfgoed het gebruik en de instandhouding van de Limburgse taal en stimuleert dat kinderen hier al zo vroeg mogelijk mee in aanraking komen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het symposium kunt u de website van het Huis voor de Kunsten bezoeken. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Hoes veur ‘t Limburgs, via info@hoesveurtlimburgs.nl of via het telefoonnummer 0475 399 299.


Zie ook

Het symposium in de Statenzaal van het Gouvernement.