Organische meststoffen, ontheffing gebruiksverbod voor experimenten