Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / e-Loket

e-Loket

 • Atlas Limburg
  Toegangspoort tot de publiek beschikbare geografische informatie van de Provincie Limburg. Net zoals in een papieren atlas zijn de viewers thematisch ingedeeld, maar er zijn ook algemene geografische viewers beschikbaar. Voor vragen hierover kunt u terecht via email bij het Geoloket: geoloket@prvlimburg.nl of bel: 043-3898939
 • Contact en informatieaanvraag
  Vragen aan de Provincie Limburg? Stel ze via de Servicedesk van de Provincie Limburg. Wij streven naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen, opmerkingen, ideeën. Tevens garanderen wij dat uw klacht of melding snel op de juiste plek terecht komt.
  De Provincie Limburg streeft ernaar uw vraag binnen vijf werkdagen af te handelen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U wordt in dit geval binnen 10 werkdagen geïnformeerd over de verwachte termijn van afhandeling.
 • Onderzoeksrapporten
  Voor de Provincie Limburg is het van essentieel belang dat de strategische uitdagingen en maatschappelijke ontwikkelingen in Limburg vertaald worden naar concreet beleid en uitvoering. Ook is het belangrijk om te volgen of het beleid en de uitvoering op de juiste koers liggen en te kijken of het beleid en de uitvoering hebben opgeleverd wat ervan verwacht werd. Hierbij spelen vragen als "Zijn onze doelen nog de juiste doelen?", "Spelen we genoeg in op de wensen en ontwikkelingen in de Limburgse samenleving?", "Op welke manier gaan we om met onze partners?", "Welke regionale en (inter)nationale uitdagingen moeten we oppakken" en “Bereiken we met ons beleid, programma’s, projecten wat we willen bereiken?”
  Voor de beantwoording van deze vragen is onder andere een permanente strategische oriëntatie noodzakelijk, ondersteund en aangevuld met een goede kennishuishouding. Vaak worden deze vragen beantwoord in onderzoeksrapporten.
 • Producten en Diensten
 • Subsidies
  Informatie over de subsidiemogelijkheden bij de Provincie Limburg.
 • Bezwaar en klacht indienen

  U kunt schriftelijk bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de Commissaris van de Koning. Indien u een klacht wilt indienen over gedrag van bestuurders en ambtenaren, een integriteitschending wilt melden of een milieuklacht wilt indienen kunt u dat zowel schriftelijk als digitaal (via dit e-loket) doen.
 • Links

  Deze pagina geeft een overzicht met verwijzingen naar instellingen die een subsidiaire of organisatorische binding hebben met de Provincie Limburg.
 • Open data

  Open data biedt de maatschappij de mogelijkheid overheidsinformatie waarvoor geen beperkingen gelden te hergebruiken, bv bij de ontwikkeling van eigen webtoepassingen als websites en applicaties. Daarmee stimuleert Open data innovatie, burgerparticipatie en draagt het bij aan een transparante overheid. Hier biedt de Provincie Limburg een overzicht aan van open provinciale databronnen.
 • Regelingen en verordeningen

  Regelingen uit de decentrale wet- en regelgeving van provincies.
 • Wet openbaarheid van bestuur

  Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook.

Uitgelicht


Zoeken