Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer / Goederenvervoer / Binnenhavens en vaarwegen

Binnenhavens en vaarwegen

In het vigerende Goederenvervoerplan en in maart 2012 door Provinciale Staten vastgestelde ambitiedocument Logistiek staat multimodaliteit centraal. De binnenvaart heeft daarbij een belangrijke rol. In Havennetwerkvisie Limburg 2030 wordt het provinciale beleid voor de binnenhavens verder geconcretiseerd.


Uitgelicht


Zoeken