Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG)


De Provincie Limburg biedt subsidie voor maatregelen in het landelijk gebied die passen in ons omgevingsbeleid.

Paragraaf 2.5 Preventie faunaschade

Voor wie

Grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheer-eenheden, faunabeheereenheid, terreinbeheerders, coördinerende organisaties en samenwerkingsverbanden van grondeigenaren.

Waarvoor

De preventie van faunaschade in de Nederlandse provincie Limburg zoals vastgelegd in hoofdstuk 7.3 van de “Natuurvisie Limburg 2016, Samen bereiken we natuurlijk meer!” door middel van de aanschaf en/of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en/of middelen dan wel het doen van praktijkgericht onderzoek ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.