Subsidie Wensbus 2021-2023 (Nadere subsidieregels lokaal personenvervoer per auto door vrijwilligers: de Wensbus 2021-2023) (Vervallen)


De Provincie Limburg ondersteunt met deze subsidieregeling vrijwilligersinitiatieven, die lokaal vervoer verzorgen in gebieden met weinig of geen openbaar vervoer. Hiermee bevorderen we de bereikbaarheid van kleine kernen en voorzieningen in landelijke gebieden en helpen inwoners van deze gebieden om mobiel te blijven.

Voor wie

Organisatoren van lokale vervoersinitiatieven gelegen in doelgebieden in de Nederlandse provincie Limburg. Deze organisaties dienen rechtspersoonlijkheid te hebben en geen winstoogmerk.

Waarvoor

Met deze subsidieregeling ondersteunt de Provincie Limburg vervoersprojecten georganiseerd door vrijwilligers in gebieden met geen of weinig openbaar vervoer. Deze vervoersprojecten dragen bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van kleine kernen en voorzieningen in landelijke gebieden en wijken en buurten in stedelijke gebieden in Limburg.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.