Dashboards


Staat van Limburg

Het dashboard Staat van Limburg geeft op een interactieve manier de relatieve aantrekkelijkheid weer van de provincie Limburg ten opzichte van Nederland en de overige provincies in Nederland.

Energiedashboard Limburg

Het Energiedashboard geeft op een interactieve manier inzicht in het energieverbruik en het potentieel voor duurzame energie opwekking in Limburg, in de regio's en de gemeenten.

Dashboard vastgoedregister

Het dashboard vastgoedregister Limburg geeft op een interactieve manier inzicht in de hoeveelheid vastgoed en leegstaand daarvan in de categorieën maatschappelijk, agrarisch, recreatief en monumentaal vastgoed.

Arbeidsmarktdashboard

Het arbeidsmarktdashboard geeft inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bekijk trends en werkgelegenheid in uw regio of provincie.

Wonen

Het dashboard wonen geeft op een interactieve manier inzicht in de woningvoorraad, planvoorraad en demografie in Limburg.

Detailhandel

Het dashboard detailhandel geeft op een interactieve manier inzicht in de voorraad, leegstand en ontwikkeling op het gebied van detailhandel in Limburg.

Infographics

Digitale infographics presenteren op een overzichtelijke wijze thematische informatie over één bepaald onderwerp. Er zijn verschillende infographics beschikbaar.

Dashboard containervervoer

Het dashboard containervervoer toont de ontwikkelingen voor maritiem en continentaal containervervoer tussen de verschillende zeehavens en gebieden in Nederland.