Dashboards


Limburg Stikstof Dashboard

Het Limburg Stikstof Dashboard geeft informatie over stikstof rondom de Limburgs Natura 2000-gebieden. Het dashboard kan gebruikt worden als achtergrond bij de Limburgse ontwikkelaanpak stikstof.

Provinciale Energie Strategie

Het ‘Dashboard uitvoering Provinciale Energie Strategie’ geeft de stand van zaken van de getalsmatige doelen uit de Provinciale Energie Strategie.

Arbeidsmarktdashboard

Het arbeidsmarktdashboard geeft inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bekijk trends en werkgelegenheid in uw regio of provincie.

Wonen

Het dashboard wonen geeft op een interactieve manier inzicht in de woningvoorraad, planvoorraad en demografie in Limburg.

Dashboard containervervoer

Het dashboard containervervoer en logistiek geeft onder andere inzicht in de containerstromen tussen de mainport Rotterdam en Noord-Limburg.

Monitor Asielopgave Limburg

Deze monitor bevat actuele cijfers van de Limburgse asielopgave en de gerealiseerde cijfers voor de doelgroepen asielzoekenden, vergunninghouders en Oekraïense ontheemden.