Dienstreizenregister


Transparantie is voor het college van Gedeputeerde Staten erg belangrijk, daarom worden buitenlandse dienstreizen van de leden van Gedeputeerde Staten openbaar gemaakt. Het dienstreizenregister wordt periodiek bijgewerkt.

Het dienstreizenregister wordt periodiek bijgewerkt.