Grenscorrecties gemeente, goedkeuring


Samenvatting

Wilt u als gemeente een herindeling met eventuele grenscorrecties doorvoeren? Dan moet u de regeling eerst aan de Provincie Limburg voorleggen. Zodra de Provincie de herindeling goedkeurt, wordt de herindeling op de kaarten aangepast.

Toelichting

De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de Provincie Limburg.

Wet- en regelgeving