Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting


Samenvatting

Heeft u als gemeentebestuur een meningsverschil met een andere gemeente over de toepassing van een gemeentelijke regeling? De Provincie Limburg biedt hulp bij het oplossen van meningsverschillen. U kunt een aanvraag geschilbeslechting indienen bij de Provincie.

Toelichting

De Provincie Limburg biedt hulp bij meningsverschillen tussen (verschillende) gemeentebesturen over hoe gemeentelijke regelingen moeten worden toegepast. Bestaat er een meningsverschil waar u samen niet uitkomt? Dan kan het gemeentebestuur het meningsverschil voorleggen aan de Provincie. De Provincie neemt dan een besluit.

Wet- en regelgeving