Financiële stukken provincie, inzage


Samenvatting

Iedereen mag de financiële stukken van de Provincie Limburg inzien. De Provincie maakt bekend wanneer deze stukken beschikbaar zijn en waar deze ter inzage liggen.

Toelichting

Financiële stukken zijn bijvoorbeeld:

  • de programmabegroting
  • het jaarverslag
  • de jaarrekening

De Provincie Limburg maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer en waar de stukken beschikbaar zijn. Ze worden bijvoorbeeld ter inzage gelegd in het Provinciehuis, in gemeentehuizen en bibliotheken. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken.

Wet- en regelgeving