Subsidie Branding Limburg 2020 (Nadere subsidieregels Branding Limburg 2020) (Vervallen)


Provincie Limburg biedt subsidie voor het stimuleren van activiteiten binnen of buiten de Nederlandse provincie Limburg die het ‘merk’ Limburg inhoud en zichtbaarheid geven. Op zeer korte termijn worden de Nadere subsidieregels Branding Limburg 2021 bekend gemaakt.

Voor wie

Organisaties zoals stichtingen, bedrijven, coöperaties, verenigingen etc.

Waarvoor

Doel van deze regeling is het stimuleren van activiteiten binnen of buiten de Nederlandse provincie Limburg die het ‘merk’ Limburg inhoud en zichtbaarheid geven, in lijn met het propositieverhaal. Het accent ligt daarbij in 2020/2021 op toerisme in combinatie met economisch en maatschappelijk herstel naar aanleiding van de Corona-crisis.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.