Nadere subsidieregels renovatie openlucht zwembaden (vervallen)


Voor wie

Eigenaren van openlucht zwembaden.

Waarvoor

Het leveren van een bijdrage aan de renovatie van openlucht zwembaden, die door de inzet van vrijwilligers draaiende worden gehouden, zodat deze ook in de toekomst open kunnen blijven.

Op deze wijze wordt er tevens een bijdrage geleverd aan het meer mogelijk maken van meer sporten en bewegen door betere sportfaciliteiten aan te bieden, een van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma sport 2018-2019.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.