Subsidie Aanloopsteun voor Luchtvaartmaatschappijen (Nadere subsidieregels tenderregeling voor aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen Provincie Limburg) (vervallen)


De Provincie Limburg ondersteunt het creëren van nieuwe lijnverbindingen vanaf Maastricht-Aachen Airport naar een luchthaven binnen de Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte (hub).

Voor wie

Luchtvaartmaatschappijen die een nieuwe lijnverbinding willen starten van Maastricht-Aachen Airport naar een hub.

Waarvoor

Het ondersteunen van het creëren van nieuwe lijnverbindingen vanaf Maastricht-Aachen Airport naar een hub met als doel het verbeteren van de mobiliteit van de burgers van de regio en het stimuleren van de regionale economie.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.