Voorziening onverwijlde bijstand


Samenvatting

De gemeente beslist of u een bijstandsuitkering krijgt en eventueel een voorschot. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing.

U heeft een voorschot gevraagd, maar het duurt lang bij de gemeente. Of zij geven u te weinig voorschot voor bijstand of de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? U kunt dan gebruik maken van de voorziening onverwijlde bijstand. U dient een verzoek in bij de Provincie.

Toelichting

Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U kunt dan een voorschot op de uitkering aanvragen. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering.

Weigert de gemeente u een voorschot te geven? Of is het voorschot te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen.

Dit kan als het gaat over een voorschot voor de bijstand. Of over het voorschot van de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wet- en regelgeving