XXLimburg


Met het regeerakkoord van kabinet-Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn de coalitiepartijen tot belangrijke afspraken gekomen. Op tal van onderwerpen liggen er ambities. Ambities die we kunnen verbinden met de Limburgse inzet. We constateren dat er gezamenlijk veel werk te verzetten is om de zaken voor onze inwoners en de toekomst goed te regelen. Vanuit Limburg willen we daar gezamenlijk de schouders onder zetten.

Aanbod

Vanuit een activistische houding willen we aan de ambities van het kabinet bijdragen en doen we een aanbod op de volgende terreinen:

  1. werken, leren en participeren;
  2. economisch cluster van kennis en innovatie;
  3. energieneutrale en klimaatbestendige samenleving;
  4. slimme oplossingen voor bereikbaarheid en mobiliteit;
  5. grenzen beslechten tussen steden, regio’s en landen.

Vanuit Limburg zijn de handen gevuld met ideeën uit de praktijk. Samen met de nieuwe ministersploeg willen we hiermee aan de slag en zijn we in staat om vanuit de regio daadkracht te organiseren. Ook de inzet van aanjaagmiddelen is mogelijk om de benodigde investeringen op gang te brengen.

Concreet

  • Grensoverschrijdende samenwerkingen gericht op de wetenschappelijke en economische kansen van onze grensregio’s met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.
  • Grensoverschrijdende kennisinfrastructuur. Met onze Brightlands Campussen en de mogelijke vestiging van het meetinstrument voor zwaartekrachtsgolven Einstein Telescope in het grensgebied van Zuid-Limburg.