Rijnlandlezingen


De kenmerken van het Rijnlands model zijn zeer goed terug te vinden in de manier waarop de Limburgse economie en samenleving zich heeft ontwikkeld de afgelopen eeuw. Van kolen, naar industrie en diensten, naar nieuwe niches als biomaterialen en voedingssupplementen in de 21e eeuw.

ZKH Prins Jaime de Bourbon de Parme tijdens de Rijnlandlezing

De 3e Rijnlandlezing is op 31 mei 2018 met ZKH Prins Jaime de Bourbon de Parme en Mgr. Bert van Megen als sprekers.  Deze editie, waaraan wordt meegewerkt door de organisatie van Heiligdomsvaart Maastricht, heeft als titel:

Doe goed; duurzaamheid en barmhartigheid als opdracht voor overheid en samenleving

Spreker vanuit de wereldlijke invalshoek is ZKH Prins Jaime de Bourbon de Parme, ambassadeur bij de Heilige Stoel voor het Koninkrijk der Nederlanden. Spreker vanuit de kerkelijke invalshoek is de uit Limburg afkomstige Mgr. Bert van Megen, pauselijk nuntius in Noord-Soedan en Eritrea.

Mgr. Bert van Megen

De titel ‘Doe goed; duurzaamheid en barmhartigheid als opdracht voor overheid en samenleving’, past in de traditie van de Rijnlandlezingen, waarbij de maatschappelijke dialoog in Limburg rondom het Rijnlands model wordt gevitaliseerd door inspirerende lezingen. Gouverneur Theo Bovens: ”In deze tijd van globalisering, mondiale transitieopgaven en veranderende welvaartspatronen is het belangrijk om in onze provincie de maatschappelijke dialoog en het debat over het Rijnlands denken voort te zetten”.

Achtergrond van de Rijnlandlezingen

In deze tijd van globalisering, mondiale transitieopgaven en veranderende welvaartspatronen is het belangrijk om de maatschappelijke dialoog over het Rijnlands model te vitaliseren onder andere door middel van inspirerende lezingen.

Maar niet alleen economisch, ook op sociaal-cultureel gebied heeft Limburg een belangrijke transitie doorgemaakt mede door de ontwikkeling van belangrijke kennisinstituten zoals de Universiteit Maastricht, Open Universiteit en diverse internationale instituten. Daarmee wordt de sterke Limburgse identiteit (gemeenschapszin en solidariteit) gekoppeld aan een open en gastvrije mentaliteit naar de wereld.

In feite kan het Limburgse ‘organisatiemodel’ beschreven worden als een corporatistisch model (tot eind jaren´70), gevolgd door een krachtig bestuursgedreven model (jaren´80 en ´90), naar een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheden-bedrijfsleven-kennisinstellingen (begin 21e eeuw). Dit laatste wordt tegenwoordig ook wel triple helix samenwerking genoemd.


2e Rijnlandlezing 15 mei 2014

Pater Anselm Grun tijdens lezing

De 2e Rijnlandlezing is op donderdag 15 mei 2014 verzorgd de Beierse pater Anselm Grün, Benedictijn. Hij sprak de lezing op donderdag 15 mei 2014 uit in het Gouvernement aan de Maas te Maastricht. Grün onderzocht in zijn betoog het belang van warm en verstandig taalgebruik. Ook besprak hij het handelen naar je eigen kernwaarden in plaats van het handelen naar waarden van anderen. Ten slotte onderstreepte hij het belang van rituelen in organisaties. Zo vertaalde hij de universele boodschap van geloof, hoop en liefde naar een pragmatische invulling die past bij de huidige tijdgeest én in het Rijnlands model.

1e Rijnlandlezing september 2011

Jean-Claude Juncker tijdens lezing

De eerste Rijnlandlezing vond plaats op 12 september 2011 in het Theater aan het Vrijthof, Maastricht, ter gelegenheid van het afscheid van oud-gouverneur Léon Frissen, tevens initiatiefnemer van de serie Rijnlandlezingen. Sprekers waren de toenmalige minister-president van Luxemburg, Jean-Claude Juncker en oud-gouverneur Léon Frissen zelf.