Wat vindt u belangrijk voor cultuur in Limburg?


Wat mag niet ontbreken in het nieuwe cultuurbeleid van de Provincie Limburg? Hoe kunnen we cultuur in Limburg nog sterker maken? Laat ons vóór 27 september 2019 weten waar de Provincie Limburg zich volgens u op zou moeten richten in haar nieuwe cultuurbeleid.

Help mee en vul de vragenlijst in

Beantwoord 3 korte vragen en laat ons weten waar uw passie ligt op het gebied van cultuur in Limburg! Welke vormen van cultuur verdienen bijzondere aandacht, bijvoorbeeld omdat de Provincie Limburg ze tot nu toe heeft gemist in haar beleid, of omdat ze nu actueel zijn of nu juist in moeilijkheden zijn? Wat vindt u onmisbaar voor cultuur in Limburg?

Help ons mee om het cultuurbeleid voor Limburg nog beter te maken. Cultuur en Limburg zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.