Ton Paulus


Als veerpontondernemer gaat Ton Paulus letterlijk over grenzen heen: provinciale grenzen, maar ook landsgrenzen. Volgens de ondernemer is het veerpont een goed alternatief voor steeds drukker wordende wegen. Daarom hoort het pont ook nog steeds bij deze moderne tijd.

Blue Billywig video embed