Rianne Letschert


Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht, pleit voor het toepassen van innovatie en dynamiek om bepaalde mobiliteitsvraagstukken op te lossen. Ze doet daarbij specifiek de oproep om studenten daarbij te betrekken, omdat zij creatieve ideeën hebben en een aanjagende rol kunnen vervullen.

Blue Billywig video embed