Interview Vincent Pijnenburg


De nieuwe mobiliteitsaanpak van de Provincie Limburg houdt meer dan ooit rekening met het feit dat we in Limburg leven en werken in een grensregio. Vincent Pijnenburg, onderzoeker aan de Fontys Hogeschool in Venlo, houdt zich dagelijks bezig met het thema ‘grenzen’ en dan voornamelijk met de kansen die de grensregio te bieden heeft. Wil je als Limburger alle kansen om je heen benutten, dan moet je over de grenzen heen durven kijken, vindt Vincent. Volgens hem ligt de toekomst van mobiliteit in Limburg over de grens.

Blue Billywig video embed