Mobiliteit zonder grenzen


In Limburg geloven we in mobiliteit zonder grenzen. Zo zorgen we er samen voor dat we klaar zijn voor de toekomst. We spelen in op slimme ontwikkelingen, die onze mobiliteit duurzamer, veiliger en innovatiever maken. Mobiliteit mag niet op grenzen botsen, zodat iedereen uit Limburg en daarbuiten de kansen uit onze grensregio kan benutten.

Foto 1 De stoel

Bekijk en lees ook de andere interviews over Mobiliteit zonder grenzen

Achtergrond

Mobiliteit is een belangrijke schakel. Mobiliteit kan slimmer, efficiënter en grenzelozer. We werken aan een toekomst waarin mensen betaalbaar, schoner en slimmer helemaal naar eigen wens en behoefte vrij kunnen bewegen. Daarvoor is een betere doorstroming nodig, met aandacht voor duurzame mobiliteit en het vergroten van verkeersveiligheid. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in onze regio. We hebben in het Mobiliteitsplan voor Limburg (2017) een vijftal doelen gesteld.

Tijdens de Publieksmanifestatie Buitenring Parkstad Limburg heeft de Provincie Limburg Limburgers gevraagd naar hun wensen op het gebied van mobiliteit.