Mediabeleid


Mediabeleid: vernieuwing in het regionale medialandschap.

De Provincie stelde in 2015 het rapport Limburg Centraal vast en rondde in 2017 een media-innovatieregeling af. Het rapport en de evaluatie vindt u onder Achtergrond op deze pagina.

De Provincie ondersteunt RADAR Limburg, het project dat jonge journalisten opleidt voor regionale onderzoeksjournalistiek. Daarnaast wordt de doorontwikkeling van het project MediaValley ondersteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

De Provincie organiseert jaarlijks een netwerkevent rondom een actueel thema in de regionale journalistiek. Het laatste event vond plaats op 7 december 2017 rondom het thema: gesubsidieerde journalistiek: de toekomst?