Limburgs aanbod aan het kabinet


Limburg maakt Nederland groter!

Het Limburgs aanbod is een investeringsagenda voor de komende vier jaar waarbij Rijk, Provincie en gemeenten zaken los trekken, versnellen en mensen engageren voor het aanpakken van de grote opgaven van de toekomst.

Om een kettingreactie los te maken van 1,1 miljard euro aan investeringen, wordt van het Rijk een bijdrage van 172,5 miljoen euro gevraagd. Met als resultaat een forse CO2-reductie van het nationale chemiecluster Chemelot, een breed pakket aan duurzaamheidsmaatregelen voor 30.000 Limburgse woningen (waarvan 10.000 à 15.000 aardgasvrij) en een grootschalige kwaliteitsimpuls voor de regio Parkstad. Het totale investeringspakket is goed voor een werkgelegenheidsimpuls van ruim 34.000 arbeidsjaren.

Trainees Limburgs aanbod

Trainees Richting Zuid brengen Limburgs aanbod onder de aandacht van PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen en D66-kamerlid Rens Raemakers.

Investeringslijn 1

Avondfoto van Chemelot

Duurzaamheidstransitie van het nationale chemiecluster Chemelot

Investeringslijn 2

Symbolische buizen Mijnwater

Verduurzaming van de Limburgse gebouwde omgeving

Investeringslijn 3

Opening Cultura Nova Heerlen

Transformatie van de regio Parkstad