Hoe doen we dat?


Waar moeten we staan in het jaar 2030? Waar willen we naar toe met onze provincie? Wij dagen iedereen uit hierover mee te denken.

Want, welke kwaliteiten hebben we en welke moeten we versterken? Dat zijn vragen die we de komende tijd gaan beantwoorden. Dat doet de provincie niet alleen. U moet ons daarbij helpen. We zijn al aan de slag. Mensen van allerlei pluimage - uit de hele samenleving - zijn er al bij betrokken. De Limburg Agenda 2030 wordt geen agenda van het provinciebestuur alleen, maar van heel Limburg. Het wordt een agenda, die iedereen inspireert.

2030 is de stip op de horizon....

maar het wordt ook een agenda om meteen mee aan de slag te gaan. De agenda wordt niet in beton gegoten, maar een dynamische agenda, die mogelijk bijgesteld wordt.

Toekomstperspectief

De nieuwe agenda schetst een toekomstperspectief.  Limburg is sterk in industrie en landbouw en maakt op dit moment al een flinke zwaai richting kenniseconomie via onze Brigthlands campussen. Willen we tot de wereldtop behoren? Dan zullen we ons moeten toeleggen op bepaalde  takken van sport. Maar we moeten ook nadenken over hoe onze stad, dorp en wijk  er uit moet zien in 2030. Of hoe we ons kunnen wapenen tegen ziektes. Het wordt een optimistische, maar wel een haalbare agenda.

Vastgesteld door het Limburgs Parlement

De Limburg Agenda 2030 wordt door het Limburgs Parlement vastgesteld. Want het provinciebestuur moet er dadelijk ook zelf mee aan de slag. De agenda wordt een richtsnoer voor hun handelen. Maar het blijft een product van en voor Limburg, waar ook andere instanties en instellingen hun steentje aan bijdragen.

Waar staan we inmiddels?

En hoe wordt u ook uitgedaagd:

  • 60 recente documenten van planbureaus en adviesraden worden tegen het licht gehouden.
  • Zeven inspiratiesessies met 270 personen over zaken als klimaat en energie, lang en gezond leven, nieuwe technologie, nieuwe georganiseerde samenleving, identiteit en diversiteit, leven en werken in de nieuwe economie, ruimte om te genieten.
  • Een brede werkgroep in het Limburgs Parlement denkt mee over proces en inhoud
  • De Limburgtafel: Provinciebestuurders praten met Limburgers die hun sporen buiten de provincie hebben verdiend (ondernemers, wetenschappers, toppers in hun vak), om zo ook van ‘buiten naar binnen’ te kijken.
  • Een social-media interactie campagne start in september.
  • Een belevingsonderzoek onder Limburgse burgers wordt voor half oktober uitgevoerd. Dit onderzoek is gericht op de zeven thema’s van de inspiratieavonden – hoe kijkt de burger naar de toekomst?
  • Medio november vindt een slotmanifestatie plaats over een concept-agenda, die dan wordt aangeboden aan het Limburgs Parlement.
  • Op 15 december maakt  het Limburgs Parlement de nieuwe Limburg Agenda definitief en kunnen we er mee aan de slag.