Hoe doen we dat?


Waar moeten we staan in het jaar 2030? Waar willen we naar toe met onze provincie? Wij dagen iedereen uit hierover mee te denken.

Want, welke kwaliteiten hebben we en welke moeten we versterken? Dat zijn vragen die we de komende tijd gaan beantwoorden. Dat doet de provincie niet alleen. U moet ons daarbij helpen. We zijn al aan de slag. Mensen van allerlei pluimage - uit de hele samenleving - zijn er al bij betrokken. De Limburg Agenda 2030 wordt geen agenda van het provinciebestuur alleen, maar van heel Limburg. Het wordt een agenda, die iedereen inspireert.

2030 is de stip op de horizon....

maar het wordt ook een agenda om meteen mee aan de slag te gaan. De agenda wordt niet in beton gegoten, maar een dynamische agenda, die mogelijk bijgesteld wordt.

Toekomstperspectief

De nieuwe agenda schetst een toekomstperspectief.  Limburg is sterk in industrie en landbouw en maakt op dit moment al een flinke zwaai richting kenniseconomie via onze Brigthlands campussen. Willen we tot de wereldtop behoren? Dan zullen we ons moeten toeleggen op bepaalde  takken van sport. Maar we moeten ook nadenken over hoe onze stad, dorp en wijk  er uit moet zien in 2030. Of hoe we ons kunnen wapenen tegen ziektes. Het wordt een optimistische, maar wel een haalbare agenda.

Vastgesteld door het Limburgs Parlement

De Limburg Agenda 2030 wordt door het Limburgs Parlement vastgesteld. Want het provinciebestuur moet er dadelijk ook zelf mee aan de slag. De agenda wordt een richtsnoer voor hun handelen. Maar het blijft een product van en voor Limburg, waar ook andere instanties en instellingen hun steentje aan bijdragen.

Waar staan we inmiddels?

En hoe wordt u ook uitgedaagd:

  • 60 recente documenten van planbureaus en adviesraden zijn tegen het licht gehouden.
  • Zeven inspiratiesessies met 270 personen over zaken als klimaat en energie, lang en gezond leven, nieuwe technologie, nieuwe georganiseerde samenleving, identiteit en diversiteit, leven en werken in de nieuwe economie, ruimte om te genieten.
  • Een brede werkgroep in het Limburgs Parlement heeft meegedacht over proces en inhoud.
  • De Limburgtafel: Provinciebestuurders praten met Limburgers die hun sporen buiten de provincie hebben verdiend (ondernemers, wetenschappers, toppers in hun vak), om zo ook van ‘buiten naar binnen’ te kijken.
  • Een social-media interactie campagne is gestart in september.
  • Een belevingsonderzoek onder Limburgse burgers is uitgevoerd. Dit onderzoek is gericht op de zeven thema’s van de inspiratieavonden – hoe kijkt de burger naar de toekomst?
  • Medio november heeft een slotmanifestatie plaatsgevonden over een concept-agenda, die dan wordt aangeboden aan het Limburgs Parlement.
  • Op 19 april j.l. vond een statenconferentie plaats in het kader van de Limburgagenda. Zo’n 120 personen, leden van Provinciale Staten en van Gedeputeerde Staten en veel bestuurders en directeuren van maatschappelijke organisaties waren daarbij aanwezig. Centrale vraag bij de statenconferentie was: hoe gaan we invulling geven aan de Limburgagenda? Die vraag is zowel relevant voor de politiek, als voor de maatschappelijke organisaties. Het is te vroeg om er nu consequenties aan te verbinden, maar de discussie over de toekomst is alvast begonnen!