Diversiteit en identiteit


De samenstelling van de bevolking in Limburg verandert door migratiestromen en door vergrijzing. Hoe diverser Limburg wordt, hoe meer impact dat heeft op onze identiteit en cultuur. Is dat erg of juist een verrijking?