Limburg Agenda 2030


Limburg maakt een nieuwe agenda. Niet voor één jaar, maar voor de komende vijftien jaar. Richtsnoer is het jaar 2030. Waar moeten we dan staan? Waar willen we naar toe met onze provincie? Welke kwaliteiten hebben we en welke moeten we versterken? Kortom: Wat moet er in die Limburg Agenda voor 2030 staan?

Hoe doen we dat?

Werkwijze

Waar moeten we staan in het jaar 2030? Waar willen we naar toe met onze provincie? Wij dagen iedereen uit hierover mee te denken.

Reageer mee!

Reageer mee

Wat vindt u? Waar moeten we als provincie staan in het jaar 2030?
Wij dagen iedereen uit hierover mee te denken.
Laat ook uw mening horen en reageer mee!

Nieuwe economie

Nieuwe economie

Hoe ziet leven en werken in de nieuwe economie er uit? Waar verdienen we in 2030 ons brood mee? Gaan we voor een 24-uurs economie, leeneconomie of willen we ons leven lang blijven leren?

Ruimte om te genieten

Ruimte om te genieten

Wat zijn de ruimtevragers van de toekomst?
Hoe houden we de ruimtelijke kwaliteit van Limburg in 2030 zowel in de stad, op het platteland als in onze natuur op een hoog niveau.

Nieuwe georganiseerde samenleving

Nieuwe georganiseerde samenleving

Onze samenleving verandert. Traditionele zuilen bestaan nauwelijks meer. De overheid staat niet meer voor alles klaar. Burgers nemen het heft in eigen hand, organiseren zich en manifesteren zich. Hoe ontwikkelt zich dit verder richting het jaar 2030?

Diversiteit en identiteit

Identiteit en diversiteit

De samenstelling van de bevolking in Limburg verandert door migratiestromen en door vergrijzing.
Hoe diverser Limburg wordt, hoe meer impact dat heeft op onze identiteit en cultuur. Is dat erg of juist een verrijking?

Nieuwe technologie

Nieuwe technologie

De zich steeds sneller ontwikkelende technologie op de samenleving zien we ook in Limburg. Kunnen we de technologische ontwikkeling bijhouden, kunnen we het sturen? Wat betekent dat voor het onderwijs, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven in Limburg?

Lang en gezond leven

Lang en gezond leven

We worden steeds ouder. Hoe werkt dat door in onze samenleving? Wat betekent dit voor het onderwijs, de arbeidsmarkt, mobiliteit en aantrekkelijkheid van Limburg als vestigingsplaats voor burgers en bedrijven?

Klimaat en energie

Klimaat en energie

Ons klimaat verandert.
Wat betekent de noodzaak voor energietransitie voor de Limburgse samenleving? Welke invloed heeft het op ons gedrag, onze economie en de ruimtelijke ordening van het Limburgse landschap?