Waarom de blik op Limburg?


Einstein Telescope is een ondergronds meetstation gebaseerd op een beproefde, stille, veilige en schone techniek. Zo’n meetinstrument heeft een specifieke geologische ondergrond nodig gelegen in een stil gebied, waarvan zeker gesteld is dat het ook in de toekomst stil blijft. Met als achterland een innovatieve omgeving. Juist daarom is het grensgebied in Zuid-Limburg ideaal.

Zoeken naar juiste plek in Europa

Wetenschappers uit heel Europa zijn op dit moment in overleg of de Einstein Telescope in Europa moet komen en zo ja waar deze gevestigd zou moeten worden. Diverse regio’s overwegen om een voorstel te doen, waaronder Italië (Sardinië) en Hongarije. Eén van de regio’s die op dit moment in beeld is, is de grensregio rond Zuid-Limburg. Onder meer vanwege de bijzondere bodemgesteldheid en de aanwezige kennis en vooraanstaande technologische industrie. De locatiekeuze voor de Einstein Telescope in Europa zal in 2020 zijn. Dan gaan er nog 10 jaar over heen voordat zo'n meetstation er ligt.

Op dit moment is nog niet bekend wat de precieze (meest geschikte) plek voor de eventuele komst van Einstein Telescope in de omgeving Zuid-Limburg is. Het zoekgebied ligt in het grensgebied van de drie landen Duitsland, België en Nederland.

Gebied Einstein Telescope

Binnen dit gebied worden in 2017 en verder in alle drie de landen bodemonderzoeken gedaan. In Nederland is onder meer Terziet een geschikte plek voor enkele proeven. Dat wil overigens nog niet zeggen dat dit ook de plek zal zijn waar Einstein Telescope mogelijk zal komen. Het bodemonderzoek is nodig om een algemeen beeld te krijgen van de totale ondergrond in het hele gebied. Het onderzoek in Terziet zal hier een bijdrage aan leveren.

Stilte, stabiliteit en innovatie

Einstein Telescope is een geavanceerd ondergronds meetinstrument gebaseerd op een beproefde, stille, veilige en schone techniek. Het doet niets anders dan bestaande natuurverschijnselen (zwaartekrachtsgolven) in stilte waarnemen en registreren. Vandaar ook de naam telescoop, in de zin van kijken en waarnemen. Er komen verder geen schadelijke stralingen en dergelijke aan te pas.
Stilte en stabiliteit is voor deze waarnemingen cruciaal. Het instrument kan met een grote precisie metingen verrichten. Dat lukt alleen als er weinig storende trillingen van buitenaf zijn. Daarvoor is een stil en dempend gebied (onder en boven de grond) van belang. Een gebied waarvan zeker gesteld is dat het ook in de toekomst stil blijft en zijn status van natuur- en stiltegebied behoudt. De rust en stilte van Zuid-Limburg en ook de zekerheid dat deze omgeving beschermd zal worden, maakt onze regio tot een geschikte vestigingslocatie. Het uitlezen van en werken met de ondergrondse apparatuur kan op afstand vanuit de omliggende bestaande wetenschappelijke instituten en campussen gebeuren. Het grensgebied in Zuid-Limburg heeft in de directe omgeving gerenommeerde wetenschappelijke instituten en campussen en is mede daarom juist ideaal.

Provincie Limburg en Einstein Telescope

De Provincie Limburg ziet Einstein Telescope als een strategische kans. Het tast de functie van het landschap niet aan en biedt zowel Europees, Nationaal als (Eu)regionaal legio kansen op het gebied van wetenschappelijke en economische ontwikkeling. Daarom faciliteert de Provincie het project waar mogelijk. De combinatie van de ideale geologische ondergrond en de centrale ligging in de Euregio voor onderzoeksinstituten (denk aan onze Brightlands campussen) is in Limburg uniek en maakt innovatieve cross-overs (gebundelde kenniseconomie met NL/BE/DU) mogelijk.