Digitale Samenleving, een continue zoektocht

23 april 2021

Samen met partners voorop lopen in de digitale samenleving: deze ambitie sprak de Provincie Limburg begin 2018 uit. Om te bouwen aan een netwerk van partners en  de impact van digitalisering in beeld te krijgen, werden verkenners op pad gestuurd.

De verkenners spraken binnen en buiten Limburg met ruim 350 mensen en lazen bijna 300 rapporten en artikelen. De opbrengsten daarvan brachten zij elk op persoonlijke titel en in eigen stijl in een verkenning samen. Zes thema’s kwamen aan bod:

  • Welzijn
  • Onderwijs en opleiden
  • Mobiliteit en stedelijke ontwikkeling
  • Klimaat en energie
  • Regionale economie
  • Provinciale organisatie

Deze onderwerpen zijn gebundeld in de verkenning Digitale Samenleving. Deze verkenning vertegenwoordigt adviezen van de verkenners op basis van hun kennis en de gesprekken die zij voerden. Bovendien vindt u inspirerende voorbeelden en een schat aan ideeën en noties voor de digitale transformatie van de Limburgse samenleving. Denk aan oplossingsrichtingen voor maatschappelijke opgaven, risico’s van digitalisering, interessante Europese en nationale programma’s, rollen van overheid, onderwijs en ondernemers.  En tot slot werden er bouwstenen gegeven voor een visie op digitalisering t.b.v. de nieuwe provinciale coalitie 2019/2023.

De conclusie van de verkenners is helder: ‘Niets doen is geen optie’. het blijft belangrijk dat kennis wordt gedeeld en vergroot. De verkenning is juist bedoeld om een begin te maken met een actief Limburgs netwerk dat digitalisering in samenhang en met kennis van zaken op de verschillende agenda’s zet.

Dus ziet u naar aanleiding van de verkenning mogelijkheden of heeft u vragen? Neem dan contact op via ons contactformulier.