Digitale Samenleving, een continue zoektocht

8 februari 2019

Met de startnotitie 'Digitale Samenleving, een continue zoektocht' spreekt de Provincie Limburg de ambitie uit om samen met partners voorop te lopen in de digitale samenleving. Limburg moet de vruchten plukken van nieuwe technologische mogelijkheden én anticiperen op veranderingen als gevolg ervan. Daarnaast streeft de Provincie Limburg als organisatie naar een optimale dienstverlening door de toepassing van technologie.

Om deze ambitie waar te maken wordt er deze coalitieperiode (tot en met maart 2019) ingezet op een verkenning. In samenwerking met onderwijs, ondernemers en overheden worden scenario’s geschetst waarbij technologie in dienst staat van de inwoners van Limburg.

De zes thema’s zijn:

  • Onderwijs
  • Regionale economie
  • Klimaat en energie
  • Welzijn
  • De Provinciale organisatie
  • Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit

Inmiddels is de verkenning afgerond. Deze wordt op 21 februari tijdens het ‘Startevenement Digitale Samenleving’ gepresenteerd. Vanaf deze datum is de verkenning ook digitaal op deze pagina te vinden.

Wilt u deelnemen aan het startevenement? Dan kunt u dit aangeven in ons contactformulier.

Blue Billywig video embed