Limburg na corona


De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor het hele maatschappelijke leven. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg zet zich in om de schade van de coronacrisis te beperken en om bij te dragen aan herstellende bewegingen.

Daarom heeft het college een Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) ingesteld. Deze Taskforce is op 1 juli gestart en zal uiterlijk 1 oktober advies uitbrengen. Dit advies bestaat uit een perspectief op de toekomst voor de Limburgse samenleving: hoe verder na de coronacrisis?

Prof. Dr. Rianne Letschert, rector magnificus van Universiteit Maastricht zit de BEST voor. De leden vertegenwoordigen verschillende sectoren. Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade en wethouder Martijn van den Heuvel uit Weert vertegenwoordigen het openbaar bestuur, Nicolle van Lith cultuur, Maaike Head sport en zorg, Clemens van Blitterswijk de medische zorg en Bart Temme de Sociale Agenda. Ronald Goedmakers, Feike Sijbesma en Manuel Stoffels zijn de leden voor economie en arbeidsmarkt. Deze leden zijn gekozen op grond van hun expertise en hun onafhankelijke manier van denken. Het lidmaatschap van de Taskforce is onbezoldigd.

Limburg na corona: interview met Taskforce-lid Petra Dassen

Blue Billywig video embed

Limburg na corona: interview met Taskforce-lid Ronald Goedmakers

Blue Billywig video embed


Meer informatie