Limburg na corona


De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor het hele maatschappelijke leven. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg zet zich in om de schade van de coronacrisis te beperken en om bij te dragen aan herstellende bewegingen.

Daarom heeft het college een Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) ingesteld. Deze Taskforce is op 1 juli gestart en heeft op 8 oktober 2020 advies uitgebracht. Dit advies bestaat uit een perspectief op de toekomst voor de Limburgse samenleving: hoe verder na de coronacrisis?

Reactie Gedeputeerde Staten op het advies van de Taskforce:

“Als Provincie Limburg zijn we blij met de verrichte werkzaamheden van de onafhankelijke Taskforce BEST en de vandaag gepresenteerde uitkomsten. Dit adviesrapport geeft inzichten over het perspectief en de mogelijkheden voor Limburg voor de lange(re) termijn. Een advies waar we als (Lim)burgers, bedrijfsleven, onderwijs- en zorginstanties en overheid mee aan de slag kunnen voor een gezonde toekomst.

De komende tijd gaan Gedeputeerde Staten het rapport nader besturen en kijken waar we als Provincie Limburg actief een bijdrage kunnen leveren aan de aanbevelingen. Dit vanuit bestaande portefeuilles en lopende projecten en door samen met andere partijen en burgers vanuit vernieuwing en verbinding initiatieven op te zetten, om zo Limburg ook na Corona leefbaar te houden.” Lees hier het rapport. (pdf, 8.6 MB)

Prof. Dr. Rianne Letschert, rector magnificus van Universiteit Maastricht heeft de BEST voorgezeten. De leden vertegenwoordigden verschillende sectoren. Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade en wethouder Martijn van den Heuvel uit Weert vertegenwoordigden het openbaar bestuur, Nicolle van Lith cultuur, Maaike Head sport en zorg, Clemens van Blitterswijk de medische zorg en Bart Temme de Sociale Agenda. Ronald Goedmakers, Feike Sijbesma en Manuel Stoffels waren de leden voor economie en arbeidsmarkt. Deze leden zijn gekozen op grond van hun expertise en hun onafhankelijke manier van denken. Het lidmaatschap van de Taskforce is onbezoldigd.

Interviews met de leden van de Taskforce

Op de website limburgnacorona.nl kunt u interviews zien met de leden van de Taskforce. Interviewer/presentator Sander Kleikers gaat met de leden in gesprek over hun ervaringen en ideeën tijdens de coronacrisis en hun aanbevelingen om de schade te beperken en Limburg verder te helpen.