Informatie voor inwoners en bezoekers


Voor inwoners en bezoekers van Limburg gelden de landelijke maatregelen.

Algemene informatie coronavirus en COVID-19

Uiteraard blijven we de aanwijzingen vanuit het RIVM, Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s opvolgen. Voor meer informatie over de maatregelen in heel Nederland rond het coronavirus, kijk op de site van de Rijksoverheid.

Meer informatie Veiligheidsregio

Om alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Limburg te coördineren heeft de Veiligheidsregio GRIP 4 afgekondigd.

Lees de actuele ontwikkelingen op de site van de Veiligheidsregio’s. Ook vindt u hier antwoord op veelgestelde vragen.

Campagne 'Goed dat je de regels volgt'

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een campagne ‘Goed dat je de regels volgt’ gestart.

Alles over corona in begrijpelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is er informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal.

Kijk op https://corona.steffie.nl/nl/ of https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/corona-in-begrijpelijke-taal

Openbaar vervoer en reizen

Het openbaar vervoer - ook het trein- en busvervoer door Arriva  - is per 1 juni weer opgestart. Op stations, perrons en bij haltes geldt de 1,5 meter afstand regel. Reizigers van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen. Ook in onze buurlanden België en Duitsland is het verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Dankzij een investering van de Provincie Limburg voor persoonlijke beschermingsmiddelen van de chauffeurs en aanpassingen in de bus kunnen de Wensbussen als aanvulling op het reguliere OV hun ritten blijven maken. Uitgangspunt blijft dat het openbaar vervoer uitsluitend gebruikt wordt voor noodzakelijke reizen.

Voor alle inwoners van Nederland gelden de maatregelen van de rijksoverheid. Op deze pagina staat uitgelegd wat dit betekent voor ons dagelijks leven. Ook de richtlijnen voor toerisme vindt u op de website van de rijksoverheid.

Reizen naar België

Voor Nederlanders heeft België code oranje. Dat betekent voor inwoners van beide landen dat alleen noodzakelijke bezoeken zijn toegestaan. Limburgers en Belgen die over de grens werken, mogen wel naar hun werk. Blijft u langer dan 48 uur in België, dan moet u dit formulier invullen.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-vervoer-en-reizen/grens-belgie.

Reizen naar Duitsland

Nederlanders kunnen naar de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor een kort bezoek,  of om bijvoorbeeld te tanken of boodschappen te doen. In het OV en in winkels is het verplicht om een mondneusmasker te dragen. In de horeca is een mondneusmasker verplicht, behalve als u aan tafel zit. Houd ook in Duitsland 1,5 meter afstand.

Kijk voor meer informatie op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-vervoer-en-reizen/grens-duitsland

Samen sterk in Limburg - Burgerinitiatieven rond corona

Limburgers kunnen op elkaar rekenen in tijden van crisis. Overal in onze provincie ontstaan mooie initiatieven waarin burgers elkaar helpen. Stichting Burgerkracht Limburg en Cubiss verzamelen deze activiteiten en delen ze binnen hun netwerk. Zij stimuleren informele zorgverleners om kwetsbare burgers te steunen en ontwikkelen praktische hulpmiddelen zoals de crisiskaart corona waarop mensen alle belangrijke (medische) informatie kunnen noteren zodat ze die in geval van nood bij de hand hebben.

Kiek Limburg

De Stichting Maatschappelijke Organisatie Limburg (SMOL) heeft een zoek- en community tool versneld gelanceerd. Hij is inmiddels al volop in gebruik. Limburgers kunnen op www.kieklimburg.nl op postcode zoeken naar vraag en aanbod van initiatieven bij hun in de buurt. Op deze manier wil Kiek Limburg burgers en organisaties verbinden om zo de samenredzaamheid en zelfredzaamheid van Limburg te vergroten.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen blijven en steeds samen thuis zijn, valt niet altijd mee. Irritaties kunnen hoog oplopen. Psychische klachten en verslavingen kunnen nu meer dan anders voor lastige situaties zorgen. De Provincie houdt samen met partnerorganisaties in de gaten welke gevolgen de coronamaatregelen hebben op de veiligheid binnen het gezin. Dat doen we ook in onze rol als ambassadeur van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling. Op  www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl leest u meer over het herkennen van signalen en met wie u in gesprek kunt gaan.

De Provincie ondersteunt een project waarmee 7.500 Limburgse professionals (aanvullend) getraind worden in het herkennen van signalen van kindermishandeling en in het ondersteunen van kinderen en jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld. We willen een vergelijkbare, gratis cursus verspreiden onder vrijwilligers van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en de Limburgse bibliotheken. In samenwerking met Zuyd Hogeschool verzorgt de beweging Limburg tegen Kindermishandeling  tijdens de Week tegen Kindermishandeling een webinar over het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling voor toekomstige professionals.

App CareFree

Wij ondersteunen de app CareFree. Met deze app kunnen jongeren tussen 10 en 18 jaar veilig en anoniem informatie opzoeken over kindermishandeling. De app geeft tips hoe je kindermishandeling bespreekbaar kunt maken en waar je hulp kunt zoeken. Je kunt de app gratis downloaden in de App Store.

Webinar over huiselijk geweld

FAM! het expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken heeft in overleg met Veilig Thuis een webinar ontwikkeld over huiselijk geweld ten tijde van Corona.

Online scholing positieve gezondheid

De Provincie heeft geld beschikbaar gesteld om zoveel mogelijk (toekomstige) professionals duurzaam te scholen in positieve gezondheid. Vanwege de coronamaatregelen gaan de scholingsbijeenkomsten niet door. De online scholingsmodule die in samenwerking met Fontys Hogeschool is ontwikkeld wordt nu versneld ingezet.

Informatie over hulplijnen

We hebben een flyer ontwikkeld met informatie over hulplijnen. Mensen kunnen hier naartoe bellen om te praten, vragen te stellen, advies te krijgen of hun zorgen te uiten over zichzelf of over een ander.

Gemeenschapsaccommodaties

De Landelijke Vereniging Kleine Kernen lobbyt bij de rijksoverheid om de gemeenschapsaccommodaties in aanmerking te laten komen voor de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’.

Verzamelen signalen

Burgerkracht Limburg verzamelt permanent signalen over problemen die zijn veroorzaakt door de corona-uitbraak bij patiëntenverenigingen, cliënten- en patiëntenraden, koepel- en doelgroep organisaties. Deze signalen worden stelselmatig gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd met wie de organisatie verbonden is.

WijZijnLimburg

Eind september is het multimediaal platform www.WijZijnLimburg.com gelanceerd. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en inspireren. Het platform is ontstaan op initiatief van de Stichting WijZijnLimburg. Bezoekers maken er kennis met tal van verenigingen en initiatieven die bijdragen aan een mooier én gelukkiger Limburg. Het platform biedt ook een koppeling naar #WijZijnVrijwilligers,  de nieuwe ontmoetingsplek voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Limburg. Wie vrijwilligerswerk wil doen kan hier een activiteit of project vinden. Organisaties die enthousiaste vrijwilligers zoeken, kunnen er projecten aanmelden.

Subsidieregeling participatie

De Provincie ondersteunt projecten die de samenredzaamheid of de participatie van kwetsbare Limburgers vergroten. Voor projecten die zich richten op Limburgers die door de coronacrisis moeilijkheden hebben op sociaal-maatschappelijk gebied, is een aanvullend subsidiebedrag van 15% mogelijk gemaakt.

Jongeren en corona

Het euregio Rijn-Maas-Noord Interregproject JUNCO onderzoekt tussen juli 2020 en 31 maart 2021 de persoonlijke situatie van jongeren in coronatijd. 2.500 leerlingen van 500 scholen in Limburg en Nordrhein-Westfalen worden hiervoor ondervraagt. Hoofdthema’s zijn het geestelijk welzijn, gedrag en leefstijl en relaties met familie en vrienden. Daarnaast krijgen de jongeren vragen over het leven in een grensregio. Projectpartners zijn de Academie voor Leren en Onderwijs Mönchengladbach en Universiteit Maastricht. Het Swiss Institute for Violence Issues (SIFG) en het Institute for Delinquency and Crime Prevention van de Zürich University of Applied Sciences (ZHAW) leveren hun expertise aan JUNCO.

SAMENSPEL

Samen met Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg en Speeltuinwerk Limburg organiseert het Huis voor de Kunsten Limburg SAMENSPEL. SAMENSPEL moet leiden tot toekomstbestendigere verenigingen, nieuwe, sterke lokale samenwerkingsverbanden op het vlak van cultuur-, sport- en spelbeoefening en nieuwe manieren om burgers uit met name de kwetsbare doelgroepen te activeren. Binnen het project wordt ook samengewerkt met het Jeugdfonds Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg. In het najaar wordt er in lokale ‘hotspots’ onder begeleiding van de SAMENSPEL-samenwerkingspartners onderzocht hoe SAMENSPEL-initiatieven vorm kunnen krijgen. Hiervoor kunnen bestaande projecten en bewonersinitiatieven met elkaar worden verbonden, worden uitgebreid en verdiept, of nieuw te ontwikkelen initiatieven worden opgezet.

Limburgs corona antistoffenonderzoek

De GGD Zuid-Limburg, GGD Limburg-Noord, Maastricht UMC+ zijn met ondersteuning van de Provincie op 23 oktober een onderzoek gestart naar corona antistoffen en de verspreiding van het coronavirus in Limburg. Hierdoor hopen we meer te weten te komen over de redenen waarom Limburg zo erg geraakt is tijdens de eerste golf. Met het onderzoek wordt nog beter in kaart gebracht hoeveel Limburgers het coronavirus hebben gehad, welke klachten zij hebben gehad, hoe lang die aanhouden én welke factoren van invloed waren op de besmetting. Dit is belangrijke informatie voor de inwoners zelf, voor beleidsmakers én wetenschappers. Voor het onderzoek zijn 10.000 Limburgers vanaf 18 jaar getest op antistoffen tegen het coronavirus. Zij kregen een bloedtest en vulden een online vragenlijst in. De GGD denkt begin 2021 de eerste resultaten te kunnen delen. De eindconclusies worden in de loop van het voorjaar verwacht.

Lobby behoud kwaliteit zorg in Limburg

Wij vinden dat er in Limburg voldoende en kwalitatief goede zorg in de buurt moet zijn. Daarom lobbyt de Provincie bij het Rijk voor het behoud van een kwalitatief zorgaanbod in Limburg. Daarnaast hebben we gereageerd op de concept houtskoolschets Acute Zorg in Nederland. Wij willen daarin opgenomen zien hoe de acute zorg – en met name die op de IC’s - opgeschaald kan worden met voldoende en goed opgeleid personeel.

Ondersteuningsactie Voedselbank

Samen met gemeenten, LLTB en Daily Fresh Food ondersteunden wij een extra actie van de Limburgse Voedselbanken. 2.000 gezinnen kregen voor de feestdagen een extra pakket met een volledige maaltijd voor vier personen. Medewerkers van de Provincie hielpen bij het samenstellen van de pakketten bij de Voedselbank.