Informatie voor inwoners en bezoekers


Voor inwoners en bezoekers van Limburg gelden de landelijke maatregelen.

Algemene informatie coronavirus en COVID-19

Uiteraard blijven we de aanwijzingen vanuit het RIVM, Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s opvolgen. Voor meer informatie over de maatregelen in heel Nederland rond het coronavirus, kijk op de site van de Rijksoverheid.

Meer informatie Veiligheidsregio

Om alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Limburg te coördineren heeft de Veiligheidsregio GRIP 4 afgekondigd.

Lees de actuele ontwikkelingen op de site van de Veiligheidsregio’s. Ook vindt u hier antwoord op veelgestelde vragen.

Campagne 'Goed dat je de regels volgt'

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een campagne ‘Goed dat je de regels volgt’ gestart.

Alles over corona in begrijpelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is er informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal.

Kijk op https://corona.steffie.nl/nl/

of

https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/corona-in-begrijpelijke-taal

Openbaar vervoer en reizen

Het openbaar vervoer - ook het trein- en busvervoer door Arriva  - is per 1 juni weer opgestart. Op stations, perrons en bij haltes geldt de 1,5 meter afstand regel. Reizigers van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen. Ook in onze buurlanden België en Duitsland is het verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Dankzij een investering van de Provincie Limburg voor persoonlijke beschermingsmiddelen van de chauffeurs en aanpassingen in de bus kunnen de Wensbussen als aanvulling op het reguliere OV hun ritten blijven maken. Uitgangspunt blijft dat het openbaar vervoer uitsluitend gebruikt wordt voor noodzakelijke reizen.

Voor alle inwoners van Nederland gelden de maatregelen van de rijksoverheid. Op deze pagina staat uitgelegd wat dit betekent voor ons dagelijks leven. Ook de richtlijnen voor toerisme vindt u op de website van de rijksoverheid.

Reizen naar België

Sinds 8 juni is naar en in België reizen weer mogelijk. Het kan voorkomen dat u aan de grens op symptomen wordt gecontroleerd. In het ov en op drukke openbare plaatsen moeten mensen van 12 jaar en ouder een mondmasker of sjaal dragen. Houd 1,5 meter afstand.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-vervoer-en-reizen/grens-belgie.

Reizen naar Duitsland

Vanuit Nederland kunt u sinds 16 juni weer vrij en zonder verplichte quarantaine naar Duitsland reizen. Grenscontroles zijn mogelijk. In het OV en in winkels is het verplicht om een mondneusmasker te dragen. In de horeca is een mondneusmasker verplicht, behalve als u aan tafel zit. Houd ook in Duitsland 1,5 meter afstand.

Kijk voor meer informatie op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-vervoer-en-reizen/grens-duitsland

Samen sterk in Limburg - Burgerinitiatieven rond corona

Limburgers kunnen op elkaar rekenen in tijden van crisis. Overal in onze provincie ontstaan mooie initiatieven waarin burgers elkaar helpen. Stichting Burgerkracht Limburg en Cubiss verzamelen deze activiteiten en delen ze binnen hun netwerk. Zij stimuleren informele zorgverleners om kwetsbare burgers te steunen en ontwikkelen praktische hulpmiddelen zoals de crisiskaart corona waarop mensen alle belangrijke (medische) informatie kunnen noteren zodat ze die in geval van nood bij de hand hebben.

Kiek Limburg

De Stichting Maatschappelijke Organisatie Limburg (SMOL) heeft een zoek- en community tool versneld gelanceerd. Hij is inmiddels al volop in gebruik. Limburgers kunnen op www.kieklimburg.nl op postcode zoeken naar vraag en aanbod van initiatieven bij hun in de buurt. Op deze manier wil Kiek Limburg burgers en organisaties verbinden om zo de samenredzaamheid en zelfredzaamheid van Limburg te vergroten.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen blijven en steeds samen thuis zijn, valt niet altijd mee. Irritaties kunnen hoog oplopen. Psychische klachten en verslavingen kunnen nu meer dan anders voor lastige situaties zorgen. De Provincie houdt samen met partnerorganisaties in de gaten welke gevolgen de coronamaatregelen hebben op de veiligheid binnen het gezin. Dat doen we ook in onze rol als ambassadeur van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling. Op  www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl leest u meer over het herkennen van signalen en met wie u in gesprek kunt gaan.

App CareFree

Wij ondersteunen de app CareFree. Met deze app kunnen jongeren tussen 10 en 18 jaar veilig en anoniem informatie opzoeken over kindermishandeling. De app geeft tips hoe je kindermishandeling bespreekbaar kunt maken en waar je hulp kunt zoeken. Je kunt de app gratis downloaden in de App Store.

Webinar over huiselijk geweld

FAM! het expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken heeft in overleg met Veilig Thuis een webinar ontwikkeld over huiselijk geweld ten tijde van Corona.

Online scholing positieve gezondheid

De Provincie heeft geld beschikbaar gesteld om zoveel mogelijk (toekomstige) professionals duurzaam te scholen in positieve gezondheid. Vanwege de coronamaatregelen gaan de scholingsbijeenkomsten niet door. De online scholingsmodule die in samenwerking met Fontys Hogeschool is ontwikkeld wordt nu versneld ingezet.

Informatie over hulplijnen

We hebben een flyer ontwikkeld met informatie over hulplijnen. Mensen kunnen hier naartoe bellen om te praten, vragen te stellen, advies te krijgen of hun zorgen te uiten over zichzelf of over een ander.

Gemeenschapsaccommodaties

De Landelijke Vereniging Kleine Kernen lobbyt bij de rijksoverheid om de gemeenschapsaccommodaties in aanmerking te laten komen voor de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’.

Verzamelen signalen

Burgerkracht Limburg verzamelt permanent signalen over problemen die zijn veroorzaakt door de corona-uitbraak bij patiëntenverenigingen, cliënten- en patiëntenraden, koepel- en doelgroep organisaties. Deze signalen worden stelselmatig gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd met wie de organisatie verbonden is.