Impactmonitor


De impact van corona op de Limburgse economie en werkgelegenheid wordt voortdurend gemonitord. We verwerken de resultaten in een impactmonitor die periodiek wordt geactualiseerd.