Corona en werken in Limburg


Door de coronacrisis komen sommige sectoren werknemers tekort terwijl werknemers uit andere sectoren thuis zitten. Er zijn verschillende Limburgse initiatieven en platforms waar werkgevers of individuele werknemers en burgers terecht kunnen met vraag en aanbod.

Vanuit de Economische Samenwerking Zuid Limburg helpt het digitaal platform www.helponzehelden.nl om werknemers in de NOW op vrijwillige basis in te zetten op plekken waar nu krapte is.

De LLTB heeft een bemiddelingsplatform seizoens-problemen land & tuinbouw https://www.werkenindelandentuinbouw.nl.

Ook voor de zorgsector zijn een aantal platforms opgezet om vraag en aanbod in de zorg bij elkaar te brengen: www.extrahandenvoordezorg.nl en het meldpunt gediplomeerde verzorgers voor vrijwillig werk https://www.zorgaanzet.org/uitgelicht/corona-regionaal-contactpunt.

Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg: aanpak, bestrijding en herstel

Samen met Defensie zet de Provincie het Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg (PDB Limburg) op. Daarin worden projecten en mogelijkheden geïnventariseerd en gecoördineerd die direct kunnen bijdragen aan de aanpak en bestrijding van de coronacrisis. Ook kijkt PDB Limburg naar projecten ten behoeve van het herstel van de economie na de coronacrisis. In PDB Limburg bundelen de volgende organisaties hun krachten: brancheorganisaties, Zuyderland, MUMC+, VISTA College, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, de Brightlands Campussen, Chemelot, Defensie en Arbeid en Onderwijs van de Provincie Limburg.

Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Limburg

Ook is er een Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Limburg opgestart. Hier nemen de voorzitters van de drie Limburgse arbeidsmarktregio’s, de gedeputeerde voor Economie, Onderwijs en Sport, de voorzitters van de drie Limburgse werkgeversorganisaties, de managers van de twee UWV regio’s en een vertegenwoordiger van de vakbonden aan deel.

Leo, Loopbaan en ontwikkeling

Juist als je door de coronacrisis thuis zit, heb je tijd om je te ontwikkelen. Een Leven Lang Leren is immers noodzakelijk als je duurzaam inzetbaar wilt zijn. Daarom heeft de Provincie Limburg een startbijdrage beschikbaar gesteld  voor Leo, Loopbaan en ontwikkeling.

Ontdek en ontwikkel uw talent. Op het online Leo Loopbaan forum limburgwerkt.nu vindt u heel veel informatie en inspiratie over studie en werk.

Speciaal voor schoolverlaters en mensen die op zoek moeten naar een andere baan start de Provincie in september met het digitaal omscholingsplatform 'Limburg Leert'.

Meer informatie

Meer informatie van de rijksoverheid voor werknemers in Nederland en grenswerkers: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/werknemers