Corona en werken in Limburg


Door de coronacrisis komen sommige sectoren werknemers tekort terwijl werknemers uit andere sectoren thuis zitten. Er zijn verschillende Limburgse initiatieven en platforms waar werkgevers of individuele werknemers en burgers terecht kunnen met vraag en aanbod.

Vanuit de Economische Samenwerking Zuid Limburg helpt het digitaal platform www.helponzehelden.nl om werknemers in de NOW op vrijwillige basis in te zetten op plekken waar nu krapte is.

Om vraag en aanbod in de zorg bij elkaar te brengen is het meldpunt gediplomeerde verzorgers voor vrijwillig werk opgezet:  https://www.zorgaanzet.org/uitgelicht/corona-regionaal-contactpunt.

Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg: aanpak, bestrijding en herstel

Samen met Defensie zet de Provincie het Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg (PDB Limburg) op. Daarin worden projecten en mogelijkheden geïnventariseerd en gecoördineerd die direct kunnen bijdragen aan de aanpak en bestrijding van de coronacrisis. Ook kijkt PDB Limburg naar projecten ten behoeve van het herstel van de economie na de coronacrisis. In PDB Limburg bundelen de volgende organisaties hun krachten: brancheorganisaties, Zuyderland, MUMC+, VISTA College, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, de Brightlands Campussen, Chemelot, Defensie en Arbeid en Onderwijs van de Provincie Limburg.

Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Limburg

Ook is er een Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Limburg opgestart. Hier nemen de voorzitters van de drie Limburgse arbeidsmarktregio’s, de gedeputeerde voor Economie, Onderwijs en Sport, de voorzitters van de drie Limburgse werkgeversorganisaties, de managers van de twee UWV regio’s en een vertegenwoordiger van de vakbonden aan deel.

Leo, Loopbaan en ontwikkeling

Juist als je door de coronacrisis thuis zit, heb je tijd om je te ontwikkelen. Een Leven Lang Leren is immers noodzakelijk als je duurzaam inzetbaar wilt zijn. Daarom heeft de Provincie Limburg een startbijdrage beschikbaar gesteld  voor Leo, Loopbaan en ontwikkeling.

Ontdek en ontwikkel uw talent. Op Leo Loopbaan vindt u heel veel informatie en inspiratie over studie en werk.

Speciaal voor schoolverlaters en mensen die op zoek moeten naar een andere baan is het digitaal omscholingsplatform 'Limburg Leert' gestart.

LimburgLeert biedt scholingen en online trainingen op mbo en hbo-niveau aan voor werkzoekenden én mensen met een baan die zich verder willen ontwikkelen. Ook kun je er terecht voor advies over leren en werken. Dit loopbaanadvies is gratis.

Op LimburgLeert vindt u meer dan 100 gratis e-learnings. Daarnaast bieden opleiders zoals Gilde, Vista, Zuyd, Fontys en HAS gratis en betaalde opleidingen. Deze zijn klassikaal of via een e-learning. NL Leert Door biedt via LimburgLeert meer dan 650 gratis opleidingen aan.

Actieplan Stages en Leerbanen

Door corona is het moeilijker dan anders om aan een stageplaats te komen. Er is in sommige sectoren een tekort aan stage- en leerwerkplekken. In samenwerking met SBB, de landelijke organisatie die verantwoordelijk is voor de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven wordt het actieplan Stages en Leerbanen uitgevoerd. Bedrijven worden actief benaderd om leerbanen beschikbaar te stellen. In Limburg wordt actieplan Stages en Leerbanen uitgevoerd in samenwerking met de arbeidsmarktregio’s.

In februari 2021 was het tekort aan stage- en leerwerkplaatsen teruggelopen van 1300 naar 300 plaatsen. Daarnaast heeft de actie van onder andere Gilde opleidingen, VISTA college, SBB en de Provincie geleid tot nieuwe werkplekken, zijn er nieuwe bedrijven erkend als leerbedrijf en zijn er structurele contacten gelegd waarvan mbo-studenten in de toekomst profijt zullen hebben. Ook is de bewustwording over het belang van mbo-studenten voor onze samenleving gegroeid.
In het verlengde van het Taskforce BEST-rapport heeft de Provincie Limburg een oproep gedaan aan bedrijven om stageplekken ter beschikking te stellen. Een veertigtal bedrijven heeft hier gehoor aan gegeven. Vooral werkgevers in de publieke sector nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid. De Provincie biedt zelf 20 extra stages voor mbo-studenten.

Regionale Mobiliteitsteams

De overheid investeert door middel van de inzet van Regionale Mobiliteitsteams in de begeleiding van mensen die in coronatijd op zoek moeten naar ander werk. Werkgevers en vakbonden kunnen het Regionale Mobiliteitsteam inschakelen. Ook het UWV of de gemeente kan bij het team terecht voor ondersteuning. In de regio Zuid-Limburg is kwartiermaker Fast Forward gestart met de voorbereidingen voor het Regionale Mobiliteitsteam in deze regio. In het tweede kwartaal van 2021 volgden de regio’s Midden- en Noord-Limburg.