Aanpak vliegenoverlast gemeente Stein


WPS is op 1 april 2019 gestopt met de opslag van huishoudelijk plastic afval.

In de gemeente Stein ondervinden inwoners sinds de zomer van 2018 hinder van vliegen. Dit kan mede komen door de opslag van huishoudelijk plastic afval bij Wessem Port Services (WPS).

De Provincie Limburg en de gemeente Stein vinden de overlast voor omwonenden onwenselijk. Beide partijen hebben WPS verzocht maatregelen te treffen om de vliegenoverlast te bestrijden. Die maatregelen worden nu uitgevoerd, maar daarmee is de overlast niet helemaal verdwenen. Daarom gaat de Provincie intensiever controleren en wil gedeputeerde Geurts de buiten-opslag van huishoudelijk plastic afval gaan verbieden. Dat staat in een brief die Geurts op 18 februari 2019 verstuurde naar alle Limburgse bedrijven waar huishoudelijk plastic wordt opgeslagen.

Inmiddels weten we dat WPS op 1 april 2019 gestopt is met het opslaan van huishoudelijk plastic afval.

Veelgestelde vragen

Waar komen de vele vliegen vandaan?

In de haven van Stein wordt huishoudelijk plastic afval (verpakkingen zoals yoghurtbekers, boterkuipjes etc) opgeslagen. De samengeperste balen plastic liggen daar opgeslagen voor fabrieken in de regio die het duurzaam verwerken. De balen trekken, met name bij warm weer, vliegen aan. Hierdoor kan een deel van de vliegenoverlast worden verklaard.

Wie is verantwoordelijk voor de overlast van de vliegen?

Een deel van de vliegenoverlast werd mogelijk veroorzaakt wordt door de opslag van plastic afval op het terrein van Wessem Port Services (WPS). De Provincie Limburg is vergunningverlener voor de opslag en is verantwoordelijk voor de handhaving én het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. De handhaving wordt uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg. De opslag bij WPS voldoet aan de vergunningsvoorwaarden. Maar dat doet niks af aan de klachten van omwonenden. Provincie Limburg, gemeente Stein en WPS nemen deze uiterst serieus.

Wat is de rol van de gemeente Stein?

De gemeente Stein is geen eigenaar van het terrein of vergunningverlener. Zoals gezegd is dat de Provincie. Maar de gemeente gaat wel over de leefkwaliteit van haar inwoners en vindt dat die kwaliteit vanwege de vliegenoverlast in het geding is. Ze voelt zich daarom verantwoordelijk om samen met de Provincie en de eigenaar WPS te zoeken naar oplossingen om de overlast tegen te gaan en in de toekomst te voorkomen.

Welke maatregelen worden getroffen om de overlast te bestrijden?

Op verzoek van de Provincie en de gemeente Stein heeft de eigenaar van het terrein, Wessem Port Services (WPS), maatregelen getroffen om de overlast in de omgeving aan te pakken. WPS dekte de balen af met fijnmazige netten, plaatste lokemmers en maakte gebruik van waterschermen. Uit controles van de RUD-ZL bleek dat het aantal vliegen daardoor is afgenomen.

Zijn vliegen gevaarlijk voor de volksgezondheid?

De gemeente Stein heeft contact opgenomen met de GGD om dit na te vragen. De GGD geeft aan dat de kans op gevaar voor de volksgezondheid zeer gering is. In theorie is die er wel: de vliegen kunnen bacteriën verspreiden die kunnen leiden tot maag- en darmklachten. De GGD raadt inwoners dan ook aan om zorgvuldig om te gaan met voedingsmiddelen, zodat de vliegen er niet mee in aanraking kunnen komen. Op dit moment is er echter zeker geen sprake van meldingsplichtige ziektebeelden. Wel zijn alle partijen het erover eens dat de vliegen een negatieve invloed hebben op het algemene welbevinden van inwoners. Ze veroorzaken immers overlast, stress en zorgen.

Wat kan ik zelf doen om vliegen in mijn huis en tuin te bestrijden?

U kunt zelf de gebruikelijke insectenwerende maatregelen treffen, zoals het plaatsen van horren voor ramen en deuren. Zo voorkomt u dat vliegen en ander ongedierte gemakkelijk toegang hebben tot de achterliggende ruimtes. Ook is het van belang om voedingsmiddelen goed afgesloten te bewaren.

Waar kan ik melding doen van vliegenoverlast?

U kunt met uw vragen en uw klachten terecht bij de Milieuklachtentelefoon, tel. (043) 361 70 70. Ook kunt u het klachtenformulier op deze website gebruiken, kies bij het onderwerp: 'Milieuklachten'.