Limburgse aanpak stikstof: op weg naar een nieuwe balans


Limburg heeft het Aanvalsplan Stikstof gepresenteerd. De essentie van dit plan is om de stikstofproblematiek aan te pakken met het versnellen van natuurherstel in 21 stikstofgevoelige Natura2000-gebieden, een wijze om stikstofemissie bij de bron aan te pakken én tegelijkertijd ruimte bieden voor nieuwe bedrijvigheid. De Provincie zal hier samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en alle belanghebbenden voor de korte én middellange termijn werk van maken.

Lees meer over de Limburgse aanpak in het Limburgs Aanvalsplan Stikstof: op weg naar een nieuwe balans.

Gedeputeerde Hubert Mackus legt in onderstaande video de belangrijkste stappen van het Limburgs Aanvalsplan Stikstof uit.

Blue Billywig video embed

Achtergrondinformatie

Mededeling portefeuillehouder, 16 juni 2020

Nieuwsbericht IPO, 16 april 2020

Mededeling portefeuillehouder, 27 maart 2020

Uitspraak Raad van State, 29 mei 2019

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de PAS. De Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis worden gebruikt bij de toestemming voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.