Limburg viert 75 jaar bevrijding


Subsidie Herdenken en Vieren

Uw aanvraag voor de subsidie Herdenken en Vieren 75 jaar bevrijding moet uiterlijk 30 november 2018 door de Provincie zijn ontvangen.

Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, wil de Provincie Limburg 75 jaar vrijheid op een onvergetelijke manier vieren.  Dit doen we op verschillende manieren:

  • door alle Limburgse gemeenten subsidie te geven voor lokale projecten en evenementen;
  • de start en het eind van de bevrijding in Limburg feestelijk en in stijl te vieren;
  • een educatief project te starten;
  • aan te sluiten bij het landelijk programma 75 jaar bevrijding;
  • verspreid over Limburg een reeks innovatieve bovenlokale projecten met medefinanciering mogelijk maken.

Impressie Ideeënavonden

Ideeënavond locatie Kerkrade - a
Ideeënavond locatie Kerkrade - b
Ideeënavond locatie Kerkrade - c
Ideeënavond locatie Kerkrade - d
Ideeënavond locatie Kerkrade - e
Ideeënavond locatie Kerkrade - f
Ideeënavond locatie Kerkrade - g
Ideeënavond locatie Kerkrade - h
Ideeënavond locatie Venlo - a
Ideeënavond locatie Venlo - b
Ideeënavond locatie Venlo - c
Ideeënavond locatie Venlo - d
Ideeënavond locatie Venlo - e
Ideeënavond locatie Venlo - f
Ideeënavond locatie Venlo - g
Ideeënavond locatie Venlo - h

75 jaar bevrijding Limburg

Limburg 75 jaar bevrijding logo 365 x 365

Het logo ‘75 jaar bevrijding’ mag gebruikt worden door iedereen die in Limburg een activiteit organiseert in het kader van 75 jaar bevrijding.

Wensen nieuwe vieren

Mathieu Segers

"Het zou mooi zijn als er ideeën worden ingediend, waarmee verschillende generaties Limburgers met elkaar verbonden kunnen worden in het vieren van de bevrijding. Vormen waarmee de herinnering en de lessen van een gebeurtenis die steeds verder van ons af staat toch levend gehouden kunnen worden" ~ Mathieu Segers, lid comité 75 jaar bevrijding.

Samen onvergetelijk vieren

Het comité 75 jaar bevrijding Limburg heeft iedereen in Limburg opgeroepen om ideeën te delen om 75 jaar vrijheid in Limburg op een verrassende en nieuwe manier te vieren. Tijdens twee ideeënavonden in Venlo en Kerkrade zijn de ideeën met het comité gedeeld. Limburg wil 75 jaar vrijheid en bevrijding herdenken, doorgeven en onvergetelijk vieren.

Blue Billywig video embed