Kopie van Gedeputeerde Staten


Gedeputeerde Staten (GS) zijn het dagelijks bestuur van de Provincie. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het provinciale beleid. Provinciale Staten bepalen de hoofdlijnen van dit beleid, onder meer in het coalitieakkoord. Zij controleren ook of GS dit beleid goed uitvoert.

GS hebben ook eigen taken. Hiertoe behoren ook bevoegdheden die Provinciale Staten aan hen hebben overgedragen. GS voeren verder rijksregelingen uit. Dit omvat vergunningen en subsidies verlenen, toezicht houden op de financiën van de gemeenten en de eigendommen van de Provincie beheren.

In Limburg hebben Gedeputeerde Staten acht leden (inclusief de commissaris van de Koning). Zij zijn gekozen door Provinciale Staten. De leden van GS mogen niet tegelijkertijd lid zijn van Provinciale Staten.

De leden heten ‘gedeputeerde’. Elke gedeputeerde heeft een eigen takenpakket. Maar beslissingen nemen GS samen. Zij zijn ook samen verantwoordelijk voor hun taken.

Besluiten GS

De GS-besluiten verschijnen wekelijks, vakanties uitgezonderd, na de vergadering van GS en bevatten informatie over de meest actuele besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Kostenvergoedingen GS

De commissaris van de Koning en gedeputeerden mogen de onkosten die ze maken voor hun werk declareren. Hier treft u de kostenvergoedingen aan en de uitgebreide regels hiervoor.