Toezichthouder (1,0 fte)

21 juli 2021

Jij bent een enthousiaste, deskundige toezichthouder die op een positief kritische wijze invulling geeft aan het provinciale nalevingstoezicht in het algemeen en het nalevingstoezicht op de Wet natuurbescherming in het bijzonder. De grootschalige en complexe inspectievraagstukken, veelal gericht op de stikstofproblematiek, worden door jou gecoördineerd en daar waar nodig wordt handhavend opgetreden. Dit doe je planmatig en deskundig in samenwerking met de betrokken toezichthouders, juristen, vergunningverleners en andere direct betrokkenen (intern- en extern).

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Toezicht en Handhaving. Het cluster levert zijn bijdrage aan het behouden en verbeteren van een aantrekkelijke en veilige leefomgeving in de provincie Limburg. Dit gebeurt binnen de bestuurlijke opdracht en in samenwerking met onze partners, met daarbij het VTH-beleidsplan en het VTH- uitvoeringsprogramma als inhoudelijke en organisatorische denk- en werkkaders.

Team Toezicht en Handhaving is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursrechtelijke (en strafrechtelijke) proces van toezicht en handhaving op de beleidsterreinen natuur, ontgrondingen, onderaardse mergelgroeves, zwem- en grondwater en regionale omgevingskwaliteit.
Er is een nauwe samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg en de RUD Limburg Noord.

Dit ga je doen als toezichthouder

De focus binnen het takenpakket ligt op de controles in het kader van de Wet natuurbescherming (onderdeel Natura 2000 gebiedsbescherming) en de Omgevingsverordening Limburg 2014 (paragraaf 3.1 “Veehouderijen en Natura 2000”). In voorkomende gevallen voer je ook controles uit op het gebied van soortenbescherming, houtopstanden of milieubeschermingsgebieden.

Als toezichthouder werk je integraal samen met juristen, vergunningverleners en beleidsadviseurs. Vanuit jouw taakgebied adviseer jij deze collega’s met als doel om te komen tot een integrale oplossing voor het vraagstuk of integraal advies aan het provinciaal bestuur.

Je volgt actief ontwikkelingen binnen het vakgebied en zorgt voor praktische vertaling daarvan naar de uitvoeringspraktijk. Naast aandacht voor de komende Omgevingswet, inventariseer en analyseer je daartoe maatschappelijke en bestuurlijk politieke belangen en risico’s. Je beoordeelt het belang hiervan voor het toezicht – en handhavingsterrein en rapporteert over mogelijke toepassingen en oplossingen.

Kortom, in deze functie ben je breed en flexibel inzetbaar als toezichthouder en werk je nauw samen met onze in- en externe (handhavings)partners op een resultaat- en oplossingsgerichte wijze.
Accuraat werken, een goed gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen, goede adviesvaardigheden en een pro- actieve werkhouding zijn van belang bij de uitvoering van het takenpakket.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Actuele kennis van tenminste de Wnb en de Omgevingsverordening Limburg 2014 dan wel het vermogen om deze kennis snel eigen te maken;
 • Basiskennis van de Omgevingswet op het gebied van handhaving;
 • Aantoonbare ervaring met functies betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving;
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met beleid op het gebied van toezicht, handhaving en vergunningverlening en voorkomende procedures op dit werkterrein;
 • Een landelijk inhoudelijk netwerk binnen het werkterrein is een pré.

Heb je langere ervaring als vergunningverlener Wet natuurbescherming en wil je de stap maken naar Toezicht en Handhaving, dan nodigen we je eveneens uit om te solliciteren!

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 25 augustus 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl ten aanzien van het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2021VTH03.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Jaap Beek, Senior VTH via telefoonnummer +31 (0)6 21 83 60 54.

Meer informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justitie aan ons te overleggen.