Bestuurslid Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

4 juni 2021

Voor het bestuur van Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied zoekt de Provinicie Limburg een bestuurslid. Het SOME bestuur bestaat in totaal uit 5 leden

Wat doet een bestuurslid SOME

Als bestuurslid SOME draag je bij aan de ontwikkeling van het ENCI-gebied. Het ENCI-gebied ligt bij de Sint-Pietersberg in Maastricht en transformeert in een uniek en verrassend natuurgebied met ruimte voor recreatie en het nabijgelegen ENCI-bedrijventerrein nieuwe ontwikkelkansen biedt. Het ENCI-gebied groeit uit tot een juweel voor stad en regio.

Betrokken organisaties

De Provincie Limburg heeft met gemeente Maastricht, ENCI, Vereniging Natuurmonumenten en Sint Pietersberg Adembenemend (omwonenden) in 2010 een overeenkomst ondertekend ter uitvoering van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied. Om uitvoering te geven aan het Plan van Transformatie is SOME opgericht. Het SOME bestuur bestaat uit 5 leden die ieder vertegenwoordiger zijn van één van de betrokken organisaties. Er is een vacature vacant voor een bestuurslid namens de provincie Limburg. De benoeming vanuit de provincie Limburg wordt gedaan door Gedeputeerde Staten.

Vergadermomenten

Het bestuur komt zo’n zes keer per jaar samen om te vergaderen. Daarnaast zijn er een soortgelijk aantal telefonische contactmomenten en vragen deze momenten de nodige voorbereiding van ieder lid. De invulling van deze positie vraagt hiermee gemiddeld 10 dagen in de periode van 1 juli 2021 tot vooralsnog 1 januari 2022.

Taken bestuurslid SOME

Het SOME bestuur is belast met het besturen van de stichting, wat zich statutair tot doel heeft gesteld het ontwikkelen, inrichten, exploiteren, uitgeven en beheren van de gronden gelegen in de overgangszone in het ENCI-gebied, ten behoeve van het genereren van extra financiële middelen voor de inrichting, de exploitatie en het beheer van de groeve, met het oog op de ecologische, culturele en educatieve waarde van de overgangszone en de groeve te versterken. Daarnaast heeft SOME als taak het bewaken van de voortgang van de transformatie en de kwaliteitsbeheersing van de uitvoering van het PvT.

Thans wordt een heroverweging voorbereid van de samenwerking binnen het ENCI-gebied en de daaraan gekoppelde taken voor SOME. Besluitvorming hierover vindt in het najaar plaats. Daarom is gekozen om de functie tijdelijk in te vullen tot vooralsnog 1 januari 2022.

De bestuurder SOME voldoet aan het volgende profiel:

  • affiniteit met en gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het openbaar bestuur;
  • affiniteit met het beheren en ontwikkelen van een complex gebied;
  • kennis van bestuurlijke processen, in het bijzonder het provinciaal bestuur;
  • relevante basiskennis op politiek/bestuurskundig/staatsrechtelijk gebied is gewenst;
  • in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen;
  • beschikt over verbindende eigenschappen
  • goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

Vergoeding

De bestuursleden ontvangen een vergoeding van € 3.000,00 per jaar, zoals in het bestuursreglement van de stichting vastgelegd.

Interesse

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 20 juni 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl onder vermelding van 2021SOME.

Wil je eerst meer weten over deze positie?

Neem vrijblijvend contact op met Claudia Deben-Erens, via e-mailadres cbhp.deben@prvlimburg.nl of telefoonnummer +31 (0)6 21 11 74 30.


Solliciteren

Wij zien jouw interesse graag vóór 20 juni 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl onder vermelding van 2021SOME.

Wil je eerst meer weten over deze positie? Neem vrijblijvend contact op met Claudia Deben-Erens, via e-mailadres cbhp.deben@prvlimburg.nl of telefoonnummer +31 (0)6 21 11 74 30.