Beleidsmedewerker geluid (1 fte)

8 april 2021

Als beleidsmedewerker geluid help je mee aan het realiseren van grote maatschappelijke opgaven in Limburg. Daarbij is het jouw missie om te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor alle Limburgers en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Je bent intrinsiek gemotiveerd om dit samen met je collega’s voor elkaar te krijgen.

Voor het cluster Wonen en Leefomgeving zoeken wij een

beleidsmedewerker geluid (1 fte)

Dit cluster draagt middels beleidsontwikkeling en -uitvoering bij aan een aantrekkelijke en gezonde woon- en leefomgeving. Hiervoor dragen wij voor de thema’s Wonen, Milieu, Gezondheid en Energie bij aan de POVI, adviseren we bijvoorbeeld bij het opstellen en uitvoeren van de Provinciale en Regionale Energie Strategieën, de Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra, het beleidskader Circulaire Economie en grote projecten als de uitbreiding van VDL-NedCar, de verbreding van de A2 en de ontwikkeling en verduurzaming van Chemelot. Tevens ondersteunen en stimuleren we gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en burgers bij het realiseren van projecten op het gebied van woningbouw, verduurzaming en groene energie.

Het cluster bestaat uit een team van collega’s die op een prettige en informele manier vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid samen vraagstukken oppakken waarbij elkaars vaardigheden en expertises worden erkend en aangeboord. Deze manier van werken geeft ruimte voor directe communicatie, discussie met passie en ruimte om te leren van fouten.

Dit doet een beleidsmedewerker geluid

Als beleidsmedewerker geluid denk je mee en adviseer je over (ruimtelijke) ontwikkelingen binnen de provincie op het gebied van duurzame energie, infrastructuur, industrie en luchtvaart. Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat geluid – net als andere milieuthema’s zoals luchtkwaliteit en veiligheid - volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming. Een belangrijk onderdeel van je werk daarbij is het overdraagbaar maken van complexe geluidvraagstukken voor collega’s, bestuurders en burgers.

Je werkt veel samen met provinciale collega’s die zich met milieu-, infrastructurele en ruimtelijke vraagstukken bezig houden. Ook werk je nauw samen en onderhoud je goede contacten met geluidadviseurs van omgevingsdiensten en adviesbureaus. De omgevingsdiensten en adviesbureaus voeren in opdracht specialistische onderzoeken en berekeningen uit en vervullen daarmee een belangrijke adviesrol. Jij begeleidt deze externe onderzoeken en bent in staat technische adviezen en berekeningen te toetsen en te vertalen naar een concreet advies voor het projectmanagement en/of het provinciaal bestuur.

Daarnaast ontwikkel je, implementeer je en evalueer je het provinciaal geluidbeleid. De komst van de Omgevingswet speelt daarbij een belangrijke rol. Dat komt omdat de instrumenten en taken ten aanzien van geluid er onder deze wet er heel anders uit gaan zien dan onder de huidige wetgeving. Samen met collega’s bereid je de provincie voor op de nieuwe taken die de Omgevingswet op het vlak van geluid met zich meebrengt. Ook beleidsadvisering in het kader van de Provinciale Omgevings Visie (POVI) en de omgevingsverordening behoren tot je werkzaamheden.

Om dit te realiseren ben je in staat om maatschappelijke vraagstukken te vertalen naar de consequenties voor het beleidsterrein geluid en zoek je ook de verbinding met andere beleidsterreinen en organisaties. Hier hoort ook bij dat je de Provincie vertegenwoordigt bij externe werkgroepen.

De uitdagingen omtrent geluid schrikken jou niet af, maar motiveren je juist om samen met collega’s en partners naar de best mogelijke structurele oplossingen te zoeken.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • een hbo+ werk- en denkniveau met bij voorkeur een technische of milieukundige vooropleiding;
 • een afgeronde specialisatie op het gebied van geluid of akoestiek is een pre;
 • uitgebreide kennis op het gebied van omgevingsgeluid (met een focus op weg- en railverkeerslawaai) en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving;
 • relevante werkervaring in een publiek georiënteerde werkomgeving;
 • sterk ontwikkelde adviesvaardigheden;
 • ervaring met bestuurlijk gevoelige projecten en het adviseren daarin;
 • inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • korte en bondige schriftelijke vaardigheden

Wij bieden jou:

 • een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 in schaal 11;
 • een Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • pensioensopbouw bij ABP;
 • een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 16 mei 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer2021WL03.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Bram Kleijnen, senior beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving, via telefoonnummer +31 (0)6 54 28 86 21.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

In de laatste fase van de procedure kan een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.

Quote

Je werkt aan een grote variatie aan actuele onderwerpen in een dynamisch speelveld en in een goede sfeer met je directe collega’s.