Senior projectingenieur wegaanleg (2 fte)

18 februari 2021

Als senior projectingenieur Wegaanleg geef je invulling aan de rol van projectmanager in zeer complexe projecten, volgend uit de Mobiliteitsopgave of andere initiatieven in de openbare ruimte. Je bent een enthousiaste collega die gelijktijdig inzetbaar is in meerdere (zeer) complexe projecten. In diverse rollen (als projectmanager) wordt een stevig beroep gedaan op je flexibel gedrag, heb je het vermogen om vanuit de diverse belangen op tactisch en strategisch niveau, sturing te geven aan het projectteam.  Je bent een professional die zich weet te bewegen en staande weet te houden in een gevoelige, politiek-bestuurlijke omgeving waarbinnen deze opgaven zich afspelen.

Voor het cluster Wegaanleg zoeken wij een

senior projectingenieur wegaanleg (2 fte)

Het cluster Wegaanleg is verantwoordelijk voor de planvoorbereiding en realisatie van projecten ten behoeve van de Mobiliteitsopgave Provincie Limburg. De Mobiliteitsopgave richt zich onder andere op de instandhouding, verbetering en uitbreiding van de Provinciale weginfrastructuur. Het cluster Wegaanleg staat voor een hoogwaardige kwalitatieve invulling van projectmanagement op basis van het Integraal Projectmanagementmodel. Naast projecten ten behoeve van de mobiliteitsopgave is het cluster Wegaanleg in toenemende mate betrokken bij de planvoorbereiding en realisatie van infrastructurele opgaven in de openbare ruimte (Rail-projecten, luchthaven Maastricht Aachen Airport en gebiedsontwikkeling VDL-Nedcar).

Dit doet een senior projectingenieur wegaanleg

Je geeft invulling aan de rol van projectmanager in zeer complexe projecten, volgend uit de Mobiliteitsopgave of andere initiatieven in de openbare ruimte. In de rol van projectmanager ben je integraal verantwoordelijk voor een project en adviseer je de opdrachtgever. Je hebt daarbij het vermogen zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau snel te kunnen schakelen.

Op basis van je ervaring en inhoudelijke kennis draag je zorg voor het opzetten en aansturen van de projectorganisatie en zoek je hierover afstemming met ambtelijk opdrachtgever en het Provinciaal bestuur.

Om samen met je team het beste resultaat te bereiken beschik je over een goed inlevingsvermogen en weet je vakkennis over te brengen op je teamleden.

Naast deze verantwoordelijkheid als projectleider op projectniveau vervul je een coachende en sturende rol in een cluster van projecten en dien je als klankbord voor de respectievelijke projectleiders. Ook onderhoud je interne en externe contacten. Hierdoor weet je wat er politiek en maatschappelijk speelt en welke posities belanghebbende partijen hebben t.o.v. de projecten waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit en klantgerichtheid zijn hierbij erg belangrijk. Incidenteel positioneer je projecten bij stakeholders op lokaal niveau en creëer je hier draagvlak voor.

Vanuit je actuele kennis, inzicht en ervaring op het gebied van projecten en de ontwikkelingen in de markt wordt verwacht dat je bijdraagt aan de gewenste kwaliteitsimpuls in projecten. Innovatie en optimaal gebruik maken van kennis en kunde van de markt zijn hierbij sleutelbegrippen.

Als senior medewerker binnen het cluster wordt je tevens geacht een actieve bijdrage te leveren aan de verdere doorontwikkeling van het cluster in zijn algemeenheid en de actieve coaching van medewerkers en andere projectleiders.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • een academische opleiding op technisch, bedrijfskundig, juridisch of verkeerskundig gebied;
 • relevante vak- en procesinhoudelijke kennis, m.n. op gebied van risicomanagement, kostensystematiek. planning en innovatieve contractvormen;
 • ruime ervaring met de rol van projectmanager van het Integraal Projectmanagement Model in zeer complexe projecten;
 • flexibiliteit om inzetbaar te zijn binnen verschillende projecten en teams op het gebied van omgeving, techniek of contract;
 • het vermogen om de toegewezen projectmedewerkers/leiders te motiveren en door ontwikkelen;
 • vaardigheid in het doorvertalen van een complexe opgave en de daarmee samenhangende strategische belangen in een projectplan.

Wij bieden jou:

 • een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 4.339,54 en maximaal € 6.199,32 in schaal 13 (afhankelijk van opleiding en ervaring);
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • pensioensopbouw bij ABP;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 14 maart 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020WEGA08.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Hermie Keulen, Clustermanager Wegaanleg, via telefoonnummer 06 52 55 50 95.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.

Quote

“Met de aanleg van infrastructuur realiseren we concrete resultaten en impact voor de Limburgers.”