Senior beleidsmedewerker natuur en water (1,0fte)

6 januari 2021

Als coördinerende senior beleidsmedewerker neem je samen met het clustermanagement het voortouw om de teamprestaties naar een hoger niveau te tillen. Dit realiseer je, als enthousiaste verbinder.  Je innovatieve visie op het natuurbeleid en de provinciale rol en taakopvatting daarbij, draag jij met vertrouwen uit en is je uitgangspunt bij de coaching van medewerkers in het team. Je zorgt voor de inhoudelijke inbreng in clusteroverstijgende projecten en trekt zelf de meer complexe projecten. Met jouw ecologische kennis ken je het belang van natuur(herstel)maatregelen.

Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg en stelt hiervoor het (strategische) beleid op en levert de inhoudelijke expertise. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water en in het Natuurpact. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de  Wet natuurbescherming en de Waterwet. Actuele onderwerpen zijn de stikstofproblematiek, een nieuw (landelijk) natuurprogramma en een waterprogramma die beide een lobby-traject vragen.

Voor het cluster Natuur en Water zoeken wij een:

senior beleidsmedewerker natuur en water (1,0 fte)

Dit doet de senior beleidsmedewerker natuur en water

Je geeft met de medewerkers van jouw expertiseteam invulling aan het natuurbeschermingsbeleid en ondersteunt de teamleden jij de aanpak van beleidsontwikkeling. Voor het uitvoeringsprogramma natuur wordt een SPUK met het rijk afgesloten om de uitvoering van de maatregelen te borgen zodat de stikstofcrisis wordt opgelost. Je coördineert de inhoudelijke inbreng van je teamleden in dit programma en andere clusteroverstijgende matrixprojecten. Met jouw analytisch vermogen, om de vraag achter de vraag en consequenties van keuzes te doorzien, stel je de vanuit de juiste rolinvulling de goede vraag aan het bestuur en helpt de medewerkers uit je team hiermee. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de meer complexe projecten zoals de zesjarige cyclus van alle N2000 plannen, aanpassingen hiervan op onderdelen met de nieuw ontwikkelde methodiek om de duurzame staat van instandhouding te bepalen. Ook lever je samen met de overige senioren de input voor de jaarlijkse P&C-cyclus. Je stemt werkprocessen af met andere clusters zoals het cluster plattelandsontwikkeling, grondbedrijf, subsidies en vergunningen toezicht en handhaving.

Je geeft invulling aan je functie als senior beleidsmedewerker natuur en water vanuit je open, eerlijke en duidelijke persoonlijkheid. Je begrijpt hoe het openbaarbestuur (middenbestuur) feitelijk werkt, en handelt pragmatisch en planmatig met oog voor het resultaat. Hierbij beschik je over een tactvolle, proactieve en klantgerichte opstelling met overtuigingskracht en besluitvaardigheid. Je loopt niet weg voor het (onder tijdsdruk) oplossen van complexe vraagstukken in een bestuurlijke context. Hier krijg jij juist energie van.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van Natuur en Flora;
 • Ruime ervaring met werken binnen, en coördineren van een beleidscyclus in een bestuurlijke omgeving
 • Kennis van het publieke domein;
 • Affiniteit met beleidsontwikkelingen op landelijk en internationaal niveau;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.996,22 en maximaal € 5.708,87 in schaal 12 (afhankelijk van opleiding en ervaring);
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
 • Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.

Assessment

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.


Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 27 januari 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020NW05.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Cecile Salomons-Raven, Clustermanager Natuur en Water, via telefoonnummer +31 (0)6 21 83 60 63.

Quote

"Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg", aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager.