Financieel toezichthouder gemeentefinanciën (1 fte)

12 november 2020

Als financieel toezichthouder gemeentefinanciën ben je een specialist in je vak. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het gemeentefonds, gemeentefinanciën, Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), sociaal domein, BTW-compensatiefonds, etc. volg je daarom op de voet. Verder heb je goed ontwikkelde politieke antennes.

Voor het cluster Financiën zoeken wij een

financieel toezichthouder gemeentefinanciën (1 fte)

Het cluster Financiën is dé professionele, klantgerichte financiële dienstverlener die de provincie Limburg optimaal faciliteert. Het cluster staat voor een gezonde, transparante en toekomstbestendige financiële huishouding. Dit realiseren we door proactief in te spelen op de (veranderende) politieke actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit deze achtergrond voer je de wettelijke financiële toezichthoudende rol op de Limburgse gemeenten in. Je bent toezichthouder en sparringpartner voor de Limburgse gemeenten.

Dit doet een financieel toezichthouder gemeentefinanciën

Jaarlijks voer je onderzoek uit naar begrotingen van de Limburgse Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen en adviseer je het College van Gedeputeerde Staten over de jaarlijkse toezichtsvorm. Daarbij voer je éénmaal per 4 jaar zogenaamde verdiepingsonderzoeken uit bij de Limburgse Gemeenten en adviseer je het College van Gedeputeerde Staten over de meerjarige toezichtsvorm.

Je levert ten behoeve van Gedeputeerde Staten, de verantwoordelijke portefeuillehouder, directie en de clustermanager Financiën gevraagd en ongevraagd een deskundige, onafhankelijke bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van financieel beleidsmatige vraagstukken die zich binnen de verhouding van provinciaal toezicht tussen Provincie en gemeenten voordoen.

Je hebt regelmatig overleg op ambtelijke en bestuurlijk niveau met gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Om je functie optimaal in te vullen ben je de hoogte van alle ontwikkelingen die te maken hebben met het Gemeentefonds. Je leest alle vakliteratuur en maakt bij openbaarheid van de mei-, september- en decembercirculaires annotaties voor de portefeuillehouder Toezicht Gemeentefinanciën, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Ook ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom gemeentefinanciën te denken aan BBV, sociaal domein, BTW-compensatiefonds etc. intern ben jij specialist en aanspreekpunt voor collega’s over dit onderwerp.

Deze dynamische functie vraagt om een resultaatgerichte werkstijl die zich kenmerkt door samenwerkingsgerichtheid, klantgerichtheid, initiatief, vernieuwingskracht, representativiteit, stressbestendigheid en daadkracht.

Tevens betekent dit dat je een gevarieerd netwerk opbouwt zowel binnen als buiten de provinciale organisatie.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • een afgeronde hbo-opleiding;
 • inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de provinciale organisatie;
 • inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en kennis van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen;
 • kennis van en inzicht in de toepassing van begrotings- en planningsmethoden en begrotingstechnieken;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van begrotingsvoorbereiding en – verantwoording;
 • het vermogen om goed te communiceren op bestuurlijk en ambtelijke niveau en goede organisatorische vaardigheden.

Wij bieden jou:

 • een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal €3.506,28 en maximaal €5.008,99 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 • mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en thuis te werken;
 • persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • pensioensopbouw via ABP;
 • individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 7 december 2020 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het College van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020FIN03.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met René Smeets. clustermanager Financiën via nummer +31(0) 6 21836065.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 15 december 2020.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.