Financieel adviseur (1 fte)

11 november 2020

Als financieel adviseur bij Provincie Limburg ben jij die enthousiaste collega, die vanuit zijn of haar financiële achtergrond integraal adviseert en een proactieve bijdrage levert aan de realisatie van de provinciale doelen en maatschappelijke opgaven in de provincie Limburg.

Meebewegen in een dynamisch bestuurlijk speelveld is voor jou vanzelfsprekend. De integrale advisering richt zich op het verstrekken van onafhankelijk financieel advies in het kader van leningen, garantstellingen, deelnemingen. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van deze functie het verrichten van de dagelijkse treasury werkzaamheden van de provincie inclusief het maken van lange termijn rente- en liquiditeitsprognoses alsmede het opstellen van treasury rapportages.

Voor het cluster Financiën zoeken wij een

financieel adviseur (1 fte)

Het cluster Financiën is dé professionele, klantgerichte financiële dienstverlener die de Provincie Limburg optimaal faciliteert. Het cluster staat voor een gezonde, transparante en toekomstbestendige financiële huishouding. Dit realiseren we door proactief in te spelen op de (veranderende) politieke actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vanuit de politieke keuze om het vermogen van de Provincie Limburg revolverend te investeren in de Limburgse samenleving is sinds 2013 een forse portefeuille opgebouwd van deelnemingen, leningen, garantstellingen en erfpachtconstructen. Zo bestaat de portefeuille inmiddels o.a. uit 45 deelnemingen met een door de Provincie geïnvesteerd vermogen van 400 miljoen euro en voor 350 miljoen euro aan verstrekte leningen.

Dit doet een financieel adviseur

Je analyseert, beoordeelt, adviseert en valideert businesscases voor mogelijke leningen, garantstellingen, participaties in deelnemingen, alsmede over de governancestructuur behorende bij deze deelnemingen. Tevens verricht je de dagelijkse treasurywerkzaamheden van de Provincie inclusief het maken van lange termijn rente- en liquiditeitsprognoses alsmede het opstellen van treasuryrapportages. Daarbij draag je zorg voor financiële structurering op projectniveau, adviseer je vanuit je financiële achtergrond in complexe subsidierelaties.

Je voert werkzaamheden uit, acteert als sparringpartner en adviseert het college van Gedeputeerde Staten, directie, clustermanagers en programma-/projectleiders omtrent het beheren van financieringen, garantstellingen en van deelnemingen, waaronder de voorbereiding van de algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Mede vanuit je adviesrol ontwikkel je het strategisch financieel beleid en bijbehorende P&C-producten, waaronder het beleid voor een effectief en efficiënt beheer van provinciale deelnemingen, financieringen, erfpachtconstructies en andere financiële instrumenten.

Ook draag je mede zorg voor het aantrekken van extern revolverend kapitaal voor Limburgse projecten via bijvoorbeeld EIB, Invest-NL etc.

Je voert op strategisch-tactisch niveau overleg, analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en beziet de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Provincie.

Om je positie optimaal de bekleden onderhoud je contacten met het externe krachtenveld en weet je interne en externe ontwikkelingen goed te volgen en scherp te analyseren. Tevens weet je de bestuurlijke en/of politieke druk, behoeften, gevoeligheden tijdig te signaleren en te vertalen naar concrete acties en beleidsvoorstellen en/of alternatieven. Ook is het belangrijk dat je in staat bent om bestuurlijke overleggen te voeren waarin de beleidsstandpunten worden verdedigd en dat je tijdig strategische koerswijzigingen onderkent.

Tot slot kenmerk jij je als betrokken, flexibel inzetbaar, geen 9 tot 5 mentaliteit en een 'hands on' mentaliteit met een resultaatgerichte werkstijl die zich kenmerkt door samenwerkingsgerichtheid, flexibiliteit, stressbestendigheid, klantgerichtheid, vernieuwingskracht, creativiteit, representativiteit, transparantie en daadkracht.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • een academisch denk- en werkniveau blijkend uit o.a. een afgeronde studie bedrijfseconomie of bedrijfskunde, liefst aangevuld met een postdoctorale opleiding op dit vlak;
 • inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en kennis van algemene ontwikkelingen;
 • het vermogen om goed te communiceren op bestuurlijk en ambtelijk niveau en goede vaardigheden op het gebied van bestuurlijke sensitiviteit;
 • meerjarige aantoonbare ervaring met financiële advisering in bedrijfsleven of in een overheidsorganisatie. Ervaring in een politieke organisatie is een pre;
 • actuele fiscale kennis op het gebied van VPB en BTW;
 • ervaring met treasurywerkzaamheden en het maken van rente- en liquiditeitsprognoses.

Wij bieden jou:

 • een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.996,22 en maximaal € 5.708,87 in schaal 12 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 • mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en thuis te werken;
 • een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • pensioensopbouw via ABP;
 • individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 30 november 2020 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2020FIN04.

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met René Smeets. Clustermanager Financiën via nummer +31(0) 6 21836065.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 3 december 2020.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.